– Hittil har altfor mange skroteferdige campingvogner bare blitt stuet vekk eller plassert på en uforsvarlig måte. Behovet for å innføre vrakpant har vært stort, og nå ser vi at den nye ordningen virker etter hensikten, sier Bengt Heggertveit, konsernsjef i Ferda.

Forhandlerkjeden selger bobiler og campingvogner, og får ofte spørsmål fra folk som lurer på hva de skal gjøre med gamle vrak som står og forfaller.

– Mange blir glade for å få et råd som både sikrer dem noen tusenlapper og er bra for miljøet, sier Heggertveit.

Fra 2018 ble vrakpantordningen utvidet til å gjelde blant annet campingvogner, for å motivere eierne til å levere dem inn til godkjente biloppsamlere.

Det er mange som har benyttet seg av det nye tilbudet.

– En oversikt etter årets åtte første måneder viser at 3.775 campingvogner er blitt vraket, sier seniorrådgiver Ole Thomas Thommesen ved seksjon for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet.

Det er Miljødirektoratet i samarbeid med Skatteetaten som administrerer vrakpantordningen. Eieren får utbetalt 3.000 kroner når en campingvogn vrakes, mens biloppsamleren som tar imot og behandler den får et driftstilskudd.

– Det er positivt at slike kjøretøy nå er omfattet av ordningen. Behovet har vært stort, og pågangen har økt kraftig, sier Einar S. Høifødt, ansvarlig for kasserte kjøretøy i Norsk Gjenvinning.

Bedriften håndterer om lag 35.000 biler i året på sine mottaksanlegg rundt om i landet, og ved de fleste av dem er det nå også mulig å levere campingvogner.

Høifødt anbefaler likevel folk å ta en telefon til den lokale gjenvinningsstasjonen på forhånd, for å være sikre på at det ikke blir bomtur.

Ved årsskiftet var det registrert i underkant av 120.000 campingvogner her i landet, ifølge en oversikt fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

– For den eldste delen av bestanden blir utskiftning stadig mer aktuelt. I tillegg finnes det nok et betydelig antall vogner som for lengst er avregistrert og ute av bruk, men status for mange av disse er uviss. Først med vrakpantordningen får vi et klarere bilde, sier Bengt Heggertveit.

For bobiler har det vært vrakpant lenge, også den på 3.000 kroner. Fra januar til og med august ble bare 171 slike kjøretøy vraket.

– Bestanden av bobiler er yngre, og andelen som er moden for utskiftning lavere. Men problemstillingen vil bli aktuell også for stadig flere eiere av de eldste bobilene, så vrakpantordningen vil nok bli godt benyttet innenfor hele camping-segmentet i årene som kommer, uttaler Heggertveit. (ANB)