Her forsvinner bjørka ved Bankhjørnet

21. mars 2019, kl. 15:51