Bilister fra Frogn og Nesodden kan slippe bompenger med veivesenets løsning

I forbindelse med bygging av nytt løp til Oslofjordtunnelen anbefaler både Veivesenet og kommunedirektøren i Asker innkreving ved Måna.