Eiendomsoverdragelser I Frogn og på Nesodden i januar

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune

Se full oversikt over alle eiendomsoverdragelser i Frogn og på Nesodden for desember 2014

Bjørnemyrsvingen 23 (Gnr 1, bnr 529) er overdradd for kr 2.550.000 fra Astrid Haug til Ole Haug (30.12.2014)

Tangenveien 111 (Gnr 2, bnr 1025, seksjon 46) er solgt for kr 2.800.000 fra Per Kristian Nordal til Marianne Meltvedt og Daniel Pedersen (06.01.2015)

Bjørnemyrveien 1 O (Gnr 1, bnr 442, seksjon 15) er solgt for kr 2.500.000 fra Vigdis Dammyr til Harald Nils Opsand (08.01.2015)

Fjordvangveien 104 (Gnr 6, bnr 232) er overdradd fra Jan Erik Søgnen til Tømrerfirma Søgnen as (08.01.2015)

Andel av Nordre Sprovei 30 (Gnr 26, bnr 58) er overdradd for kr 2.220.000 fra Synnøve Dehli til Kirsten Marie Dehli Karlsen (12.01.2015)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 26, bnr 75

Whistbakken 12 (Gnr 8, bnr 43) er solgt for kr 5.300.000 fra Anne-Mette Olsen og Svein Erik Olsen til Mariann Sabina Auestad (12.01.2015)

Gnr 14, bnr 132 er solgt for kr 19.539.537 fra Vigdis Gundersen, Liv Synnøve Sørensen, Knut Vinje, Halvor Tømt, Ingvill Tømt, Sidsel Tømt, Torill Tømt, Inger Wetlesen, Bjørnar Wetlesen, Sveinung Wetlesen, Inger Høgmoen, Trond Wetlesen og Harald Wetlesen til Bo Klokt Prosjekt as (12.01.2015)

Gnr 25, bnr 270 er overdradd fra Ragnhild Sofie Lillerud til Odd Lillerud og Grete Nylenna (13.01.2015)

Gnr 25, bnr 270 er solgt for kr 600.000 fra Odd Lillerud og Grete Nylenna til All 2 as (13.01.2015)

Bergliveien 16 (Gnr 9, bnr 123) er solgt for kr 2.600.000 fra Knut Ingvald Ertresvaag til Kjersti Beck Skogseid og Mikolaj Benjamin Watt (15.01.2015)

Kirkeliveien 41 (Gnr 23, bnr 3) er overdradd for kr 1.300.000 fra Johan Johnsen til Harald Johnsen (15.01.2015)

Overdragelsen omfatter også Gnr 23, bnr 11

Gnr 14, bnr 133 er solgt for kr 5.856.274 fra Karl Reidar Gundersen, Steinar Gundersen og Karin Synnøve Tollefsen til Bo Klokt Prosjekt as (12.01.2015)

Gnr 11, bnr 98 er solgt for kr 40.000 fra Opplysningsvesenets Fond til Nesodden kommune (19.01.2015)

Gnr 11, bnr 97 er overdradd for kr 590.000 fra Opplysningsvesenets Fond til Nesodden kommune (19.01.2015)

Dals vei 4 (Gnr 25, bnr 308) er solgt for kr 5.350.000 fra Jan Erling Grimsrud Ødegaard til Myklerudveien 9 as (19.01.2015)

Andel av Hellvik Terrasse 2 (Gnr 1, bnr 387) er solgt for kr 2.837.500 fra Harald Noralf Aarseth til Torill Bjøndal (19.01.2015)

Bjørnestien 24 (Gnr 30, bnr 335, seksjon 7) er solgt for kr 3.400.000 fra David Alexander Skevik og Kaia Elena Petersen Skevik til Rita Helen Otterstad (20.01.2015)

Fjordvangveien 48 A (Gnr 6, bnr 82) er overdradd fra Elna Ragnhild Norum til Petter Odd Norum og Tom Arne Norum (20.01.2015)

Fjordvangveien 48 A (Gnr 6, bnr 82) er overdradd for kr 650.000 fra Petter Odd Norum og Tom Arne Norum til Monica Norum Briskeby og Morten Aleksander Norum (20.01.2015)


Nordre Sprovei 40 (Gnr 26, bnr 269) er solgt for kr 4.200.000 fra Jan Henrik Haug til Kari Schøyen og Pål Ragnvald Øverland (21.01.2015)

Skogåsveien 45 (Gnr 25, bnr 395) er solgt for kr 3.450.000 fra Steve Torbjørn Pedersen til Lise Pedersen og Morten Rikoll Reistad (21.01.2015)

Marikloppa 62 B (Gnr 29, bnr 913, seksjon 12) er solgt for kr 2.680.000 fra Kjersti Beck Skogseid og Mikolaj Benjamin Watt til Christina Ariola Impases og Grendel Impases (23.01.2015)

Gnr 1, bnr 927 er overdradd fra Ada Margrethe Akse til Berit Akse, Morten Akse og Inger Elisabeth Strand (26.01.2015)

Gnr 1, bnr 927 er solgt for kr 1.800.000 fra Berit Akse, Morten Akse og Inger Elisabeth Strand til Camille Marie Chausse og Jørgen Alexander Gundersen (26.01.2015)

Kilde: Statens kartverk

Frogn kommune

Bueveien 9 (Gnr 43, bnr 80) er solgt for kr 110.000 fra Grethe Johanne Knardahl til Finn Are Røsvoll og Solveig Røsvoll (30.12.2014)

Tiurlibakken 17 (Gnr 59, bnr 487) er overdradd fra Kari Anna Lysne til Are Lyseid (31.12.2014)

Dyrløkkefaret 5 (Gnr 16, bnr 218, seksjon 3) er solgt for kr 3.470.000 fra Kjell Kolstad til Hege Cathrin Jønholdt (05.01.2015)

Belsjøveien 50 (Gnr 66, bnr 1) er overdradd for kr 3.000.000 fra Einar Berle til Siri Hole (06.01.2015)

Overdragelsen omfatter også Belsjøveien 29 (Gnr 67, bnr 1)

Overdragelsen omfatter også Gnr 67, bnr 5

Overdragelsen omfatter også Gnr 67, bnr 6

Folkvangveien 16 (Gnr 30, bnr 16) er solgt for kr 3.800.000 fra Linn Elisabeth Johansen og Gøran Kristiansen til Ieva Melbarde og Haakon Sæthre (06.01.2015)

Orrelia 8 (Gnr 11, bnr 91) er solgt for kr 5.400.000 fra Pål Folkedal og Lena Kristin Reistad til Joakim Kaurin Andersen og Carine Kaurin Nordby (06.01.2015)

Sogstiveien 89 (Gnr 71, bnr 195) er solgt for kr 7.950.000 fra Frank Holter og Kristine Elisabeth Adler Holter.

Andel av Bråtanveien 11 (Gnr 71, bnr 340) er overdradd fra Vigdis Dagny Hernes til Sigurd Flaatten (07.01.2015)

Kramsveien 43 (Gnr 43, bnr 63) er solgt for kr 70.000 fra Grethe Johanne Knardahl til Erna Marie Rambøl (05.01.2015)

Sogstikroken 5 (Gnr 71, bnr 578, seksjon 2) er solgt for kr 4.300.000 fra Per Kristian Raanaas til Emma Jane Amdal og Eskil Amdal (09.01.2015)

Arne Høilands vei 32 (Gnr 1, bnr 337) er solgt for kr 4.300.000 fra Hilde Fæste til Jan Schäffer (12.01.2015)

Grandeveien 18 (Gnr 86, bnr 934) er solgt for kr 3.200.000 fra Grethe Aspelund Holstad og Egil Holstad til Iren Elisabeth Ruud Thorsen og Ragnar Thorsen (12.01.2015)

Isbakken 5 (Gnr 5, bnr 10) er overdradd fra Øivind Frogner til Geir Frogner (13.01.2015)

Andel av Ullerudskogen 20 (Gnr 69, bnr 327) er overdradd for kr 1.200.000 fra Tove Merethe Haslerud til Jon Jevne (14.01.2015)

Arons vei 14 (Gnr 16, bnr 188) er solgt for kr 5.500.000 fra Lars Arne Aulie og Mette Iren Hansen Aulie til Anders Aune og Randi Vatna (15.01.2015)

Gnr 51, bnr 537 er overdradd for kr 100.000 fra Tom Bøhlerengen og Tove Kristin Bøhlerengen til Tom Feragen (16.01.2015)

Ekeveien 28 E (Gnr 71, bnr 531, seksjon 2) er solgt for kr 3.900.000 fra Gunvor Bakken Bjerke og Per Gunnar Bjerke til Elin Østerhagen (16.01.2015)

Sommerveien 9 (Gnr 2, bnr 25) er overdradd for kr 690.000 fra Henriette Salvesen til Tom Espen Ryager (16.01.2015)

Skorkebergåsen 6 (Gnr 11, bnr 26) er overdradd fra Lars Gule til Ragnhild Foss Gule (19.01.2015)

Gylteveien 26 (Gnr 22, bnr 15) er solgt for kr 10.200.000 fra Pål Alexander Abrahamsen og Gro Iren Jensen til Camilla Hillmann Ekre og Fred Inge Ekre (19.01.2015)

Jordveien 27 (Gnr 60, bnr 42) er solgt for kr 300.000 fra Magne Skrindo til Ann May Clausen og Lars Anders Ryen (19.01.2015)

Andel av Tennisveien 1 (Gnr 2, bnr 240) er overdradd fra Åge Johannes Johansen til Bergljot Johansen (19.01.2015)

Sogstieika 14 F (Gnr 71, bnr 550, seksjon 12) er solgt for kr 6.555.000 fra Jørn Wilhelm Marki og Lotte Marie Løken Marki til Pål Helge Dahlberg (19.01.2015)

Gnr 16, bnr 8, seksjon 17 er solgt for kr 1.100.000 fra Tommy Søland Bilet til Petter Einar Østby (19.01.2015)

Seierstenveien 2 (Gnr 86, bnr 377, seksjon 1) er solgt for kr 4.025.000 fra Kjellrun Åshild Mørch og Stål Mørch til Aage Armand Breiby og Randi Sagen Breiby (19.01.2015)

Sydveien 27 (Gnr 2, bnr 30) er overdradd for kr 650.000 fra Henriette Salvesen til Jørgen Kornelius Steinli (21.01.2015)

Andel av Østskogen 4 (Gnr 58, bnr 173) er overdradd for kr 2.500.000 til Finn Bjørnstad, Christian Bugten Bjørnstad og Linda Persson (21.01.2015)

Gylteveien 43 (Gnr 22, bnr 71) er overdradd for kr 598.800 fra Hanne Christin Sønstelid, Rolf Ole Tomter, Trine Mari Tomter, Leif Thorvald Tomter, Sølve Tomter Sundsbø og Svein Sundsbø til Kari Simonsen (22.01.2015)

Seierstenveien 2 (Gnr 86, bnr 377, seksjon 6) er solgt for kr 4.600.000 fra Eli Iren Myhre og Erik Myhre til Steinar Preus-Olsen og Vivian Clemetsen (23.01.2015)

Moses vei 24 (Gnr 16, bnr 266) er solgt for kr 4.265.000 fra Trude Peslis til Erik Evensen (23.01.2015)

Kroklia 7 (Gnr 2, bnr 221) er overdradd fra Stiller Ingeborg til Ingeborg Stiller (26.01.2015)

Kroklia 7 (Gnr 2, bnr 221) er solgt for kr 500.000 fra Thomas Harald Salvesen til Ingeborg Stiller (26.01.2015)

Chalmers vei 4 (Gnr 73, bnr 14) er overdradd fra Anne Marie Elisabeth Elverum til Svein Hugo Elverum (27.01.2015)

Kilde: Statens kartverk

Les også: Blir du forvirret av alle boligprisstatistikkene?

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.