BESTANDEN ØKER: Skjeggkre kan oppleves som psykisk terror. Likevel mener skadedyreksperter at erstatningssakene til boligkjøpere, og det generelle hysteriet rundt skjeggkre, har gått for langt.
Rolf Magnus W. Sæther

Skadedyrekspert: – Vi må lære oss å leve med skjeggkre på lik linje som fluer

– For to år siden hadde vi så å si ingen skjeggkreoppdrag. Nå får vi henvendelser hver eneste dag. Det har rett og slett eksplodert.
Publisert