Fem av ti leiligheter solgt før de gamle husene er revet

Nå er mye klart for riving og bygging i Gulliksbakken. Ti nye leiligheter skal bygges.