Gå til sidens hovedinnhold

Boligbygging i Frogn; Høyre 40, Arbeiderpartiet 840

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Amta den 31.5.19 har ordfører Haktor Slåke (H) et innlegg hvor han hevder at Frogn Arbeiderparti ikke har vært imøtekommende i byggesaker og dersom vi hadde fått gjennomslag hadde boligbyggingen vært halvert. Det hevdes videre at Høyre har besørget bygget ca. 40 boliger.

Frogn Arbeiderparti er helt uenig i denne fremstillingen. Frogn Arbeiderparti har et betydelig mer proaktivt forhold til boligbygging enn Høyre.

Ved kommunevalget i 2011 hadde Frogn Arbeiderparti programfestet feltutbygging på Kolstad. Daværende ordførerkandidat for Høyre, Thore Vestby, nektet på direkte spørsmål i folkemøter å ta stilling til Kolstad. Kolstad ser nå ut til å nærme seg realisering, og Arbeiderpartiet i Frogn «leder» vel således med ca 800 boliger over hva Høyre har fått til. Kolstad er også en forutsetning for tverrveien som kan gi utbygging ved ridesenteret, og således et betydelig antall boliger utover Kolstad.

Det fremstår som uklart hvilke 40 boliger Høyre mener de har æren for. Det kan være at det siktes til Høyres lettvinte dispensasjonspraksis. Dette betyr imidlertid ikke alltid flere boliger, men at boligene ikke bygges i henhold til gjeldende reguleringsplaner - som andre innbyggere har basert sine boligkjøp på. Dersom det faktisk er flere kan det skyldes at byggingen var ønsket i områder som er i strid med regional areal- og transportplan - eller på annen måte går ut over allmennhetens interesser. Med andre ord støtter Høyre da de som har nok penger til å kjøre slike saker og som setter sine egne hensyn foran alle andres.

Høyre påpeker at Arbeiderpartiet ofte følger Rådmannens innstilling. Det er helt korrekt. Vår erfaring er at Rådmannen legger frem faglig gode gjennomarbeidete saker som bygger på tidligere vedtak og allmenne hensyn, som står i grell kontrast til Høyres synsing på tvers av statlige retningslinjer, reguleringsplaner og kommuneplaner.
Det er riktig at Høyre, i likhet med Arbeiderpartiet, har påvirket til raskere byggesaksbehandling gjennom økning av antall stillinger og bruk av konsulenter der det har gitt gevinst. Høyre har imidlertid skutt seg selv i foten gjennom lettvint dispensasjonspraksis, som har medført mange og arbeidskrevende klager, og deres krav om gjennomføring av byggesaker i Gamle Drøbak mens verneplanen er under revidering er spesielt arbeidskrevende. Høyre laget i tillegg sin egen versjon av verneplanen, som i realiteten ikke er en verneplan og har bundet opp store ressurser på planavdelingen for å forhandle med Fylkesmannen og hva som han kan tillate. Høyres «verneplan» har sammen med andre vedtak, som for eksempel bygging i strandsonen, har forutsigbart kommet tilbake med nei fra Fylkesmannen.

Den 8. april 2019 ble kommunestyremelding om bolig vedtatt. En viktig plan for boligbygging i Frogn. For førstegangsetablerere uten særlig egenkapital ble den delen av saken som sikret sosial boligbygging likevel en ikke-hendelse. Høyre, med støtte fra Frp og PP, tømte verktøykassa før start. Ordfører Slåke holder i sitt innlegg fast ved at markedet løser alt, selv om det beviselig ikke gjør det. Sosial boligbygging er mer aktuelt enn noen gang og må tilbake på dagsorden. Frogn Arbeiderparti synes det er trist at de som trenger bistand blir møtt på denne måten av høyresiden.

Flere har etterlyst hvorfor Frogn Arbeiderparti ikke går inn for boligbygging på Ullerudsletta, noe som vil kunne bety et stort antall boliger. Svaret på dette er enkelt. Vil vi ha gode og barnevennlige boligområder, ikke tett bebyggelse inntil kommunens mest trafikkerte vei. I tillegg har dette området og eventuell veiutvidelse så store kostnadsspørsmål knyttet til seg at det ikke er realiserbart i overskuelig fremtid.

Frogn Arbeiderparti er således av den oppfatning at vi har bidratt mer enn noe annet parti til boligbygging i Frogn. Hadde ikke høyresiden stoppet oss hadde den også vært mer sosial.

Kommentarer til denne saken