ÅS: Erling Henriksen, som allerede driver Hauer gård i Frogn, har kjøpt gården.

– Jeg har et ønske om å opprettholde det som er der og drive det videre, sier han til ØB.

Gården ble i sommer solgt for 16 millioner kroner. Eiendommen er stor, i overkant av 700 mål. 385 av disse er dyrket mark med korndrift. Eiendommen består også av 320 mål skog og rundt ti mål med gårdstun.

På selve tunet peker et flott våningshus og den store låven seg ut. To gigantiske tuntrær rammer det hele inn.

 

Bygningene på gården er fra siste del av 1800-tallet. De er registrert i et register for eldre bygninger og kulturminner (Sefrak), men ikke vernet. Det er også mulighet for utleievirksomhet på gården.

Like vest for tunet (mot E6) finnes en fredet gravhaug fra jernalderen (vernet i 1980). Jernalderen i Norge regnes som epoken fra 500 f.kr. til slutten av vikingtiden i 1030.

Vil at gården skal drives videre

Det er Bergliot Kollsgård som har solgt gården. Hun er tredje generasjon som drifter gården, som kom i familiens eie da besteforeldrene kjøpte den i 1927.

– Jeg har ingen direkte etterkommere, og etter diskusjon innad i familien fant vi ut at det beste var at den ble solgt ut av familien. En gård som dette fortjener å bli skjøttet vel videre, sier Kollsgård til Østlandets Blad.

– Jeg er såpass voksen nå at jeg ikke har helse eller ork til å sitte på den. Det er på tide å slippe til nye krefter, legger hun til.

Saken fortsetter under bildet.

Støkken vestre er en såkalt konsesjonspliktig eiendom. Det betyr at kommunen må godkjenne salget av eiendommen. Unntakene fra konsesjonsloven er mange, noe som gjør at de aller fleste boligkjøp skjer uten at kommunen må godkjenne, eller at det er priskontroll på salget.

Formålet med plikten er blant annet å verne dyrka mark. Priskontrollen innebærer at konsesjonsmyndigheten skal vurdere om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, skriver Landbruksdirektoratet.