Bor du på kvikkleire? Søk opp din adresse i Amtas kvikkleirekart

Cirka 110.000 bor i kvikkleiresoner i Norge. Flere soner er lokalisert i vårt distrikt.