AMT Terje Lundefaret " /> AMT Terje Lundefaret " /> Gå til sidens hovedinnhold

Bøyde ikke av for nasjonale krav ø

Biltema har etablert seg en rekke steder der de egentlig ikke skal være

Artikkelen er over 6 år gammel

Drøbak Næringspark viser til andre kommuner, deriblant Bø, der Biltema får etablere seg, stikk i strid med retningslinjene. Bø er en av flere kommuner som lar lokale behov veie tyngst.

Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen er lite stemt for at Biltema skal få etablere seg i Drøbak Næringspark på Måna.
Det vises til nasjonale retningslinjer der det heter at det kun skal være plasskrevende handel i slike næringsparker.
Ved sin søknad om dispensasjon, som skal behandles politisk i Frogn om noen tid, legger Drøbak Næringspark ved en rekke eksempler på at politikerne har talt øvrigheten midt imot.

Kan gjøre som Bø

En av disse kommunene er Bø i Telemark, der problemstillingen er svært lik den vi finner i Frogn.
– Biltema var interessert i å etablere seg i Bø. I sentrum, der det er ment at slike forretninger skal ligge, er det rett og slett ikke plass til et forretningsbygg på 3.500 kvadratmeter. Da ble Bø Handelsspark på Grivijordet godt på utsiden av sentrum plukket ut, sier Geir Sønstebø (V), leder av utvalg for plan, teknikk og næring i Bø kommune.
Da saken var oppe til behandling i fjor høst, ble det flertall for at Biltema kan etablere seg i Bø Handelspark.
– Dere talte med andre ord øvrigheten midt i mot?
– Det kan du trygt si, men vi har satt krav til at Biltema ikke skal føre varer som er i konkurranse med de forretningene i sentrum selger. Vi har lagt vekt på at det ikke er lignende butikker i Bø, og at bøheringene derfor må kjøre langt for å finne en slik butikk, noe som har negative faktorer både med hensyn til miljø, og konkurranse, sier Sønstebø.
– Hva skjedde med innsigelsene?
– Disse er frafalt. Og det hadde jo vært litt merkelig om så ikke hadde skjedd i og med at de samme myndighetene ikke hadde innsigelser mot at Biltema fikk etablere seg på et næringsområde på Kjørbekk mellom Skien og Porsgrunn, som har de samme reguleringsbestemmelsene som Bø Handelspark, sier Sønstebø.

– Gått ut på dato

Ordfører Thore Vestby mener at de nasjonale retningslinjene fylkeskommunen, fylkesmannen og Statens vegvesen retter seg etter, er gått ut på dato.
– De må jo forholde seg til disse, og de reviderte retningslinjene er forsinket, men det er fra sentralt hold gitt signaler om at lokale forhold skal spille en større rolle enn tidligere. Dette vil ikke minst gjelde for Frogn der vi ikke har plass til forretninger som Biltema nær sentrum, men har god plass utenfor, sier Vestby, som mener det er bred politisk enighet i dette spørsmålet.

Til behandling

Det lyktes ikke Amta i går å få opplysninger om når saken kommer opp til politisk behandling.
– Vi håper den kommer opp i marsmøtet, men er ikke sikre, sier Bjørn Engesæth i Drøbak Næringspark til Amta.
– Vi har møtt stor velvilje for planene, men innser at den fylkesdelplanen det jobbes etter er foreldet. Det finnes imidlertid mange eksempler på at Biltema har fått etablere seg i kommuner der de samme reglene gjelder, så det er bare å håpe at dette også vil skje her i Frogn, sier Engesæth.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.