Bråk etter asfaltfunn i Seierstenmarka: Så tok saken en uventet vending

Johan Middelthon ble mildt seg overrasket på en av sine mange turer i Seierstenmarka nær Follo Museum. I skogen fant han et traktorlass med asfalt.