Brannvesenets øvelseshus brant ned, men brannvesenet har ikke hatt øvelse