Svikt i rutinene ga smekk på fingeren for Brattbakken

Brattbakken er varslet om pålegg etter at Statens jernbanetilsyn fant flere avvik i rutinene.