Biler uten lovpålagt forsikring har vært et betydelig problem i Norge i mange år.

1. mars i år innførte myndighetene dagbøter for alle som ikke har lovpålagt forsikring for sitt kjøretøy. For personbiler er det snakk om 150 kroner for hver dag kjøretøyet mangler forsikring.

Og dette blir det penger av, både for den enkelte bileieren og for Trafikkforsikringsforeningen som krever inn.

56.000 mangler forsikring

Til nå er det sendt ut 42.000 fakturaer. Til sammen er kravene på 45 millioner kroner, viser ferske tall Nettavisen har fått tilgang til.

Det er nå 56.344 kjøretøyer uten forsikring i Norge. Det utgjør 1,4 prosent av alle forsikringspliktige kjøretøy.

– Dette er en nedgang på 2 prosentpoeng fra tilsvarende periode i 2017, skriver direktør Roger Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen i en e-post til Nettavisen.

Nå kan du forsikre deg mot store verkstedregninger

Stor risiko

Han minner også om at det er viktig å levere salgsmelding ved kjøp av nytt kjøretøy, og at dette forklarer noen av gebyrene.

I år må piggene tidlig av

Etter at ordningen med dagsgebyr ble inført, har veldig mange ordnet opp med forsikring. Ved nyttår var antallet kjøretøy uten lovpålagt forsikring i Norge 111.000. Nå er det altså nesten nøyaktig halvert

Det er beheftet med stor risiko dersom du nå kjører uten forsikring. I tillegg til straffegebyret kan du pådra deg et stort økonomisk erstatningsansvar dersom du kjører på og skader noen. Da må du tilbakebetale erstatningen som de skadelidte vil få.

Noen telefoner kan spare deg for mange tusenlapper

Gjeldsslave

I fjor ble det utbetalt over 150 millioner kroner til personer som ble utsatt for trafikkulykker forårsaket av uforsikrede eller ukjente kjøretøy. Forsikringsselskapene kjører så regress mot disse det gjelder. I praksis risikerer man å bli gjeldsslave for livet.

Dersom du ikke betaler gebyret, vil saken kunne ende med inkasso og et uforsikret kjøretøy kan bli avskiltet ved kontroll.

Jo, det er mulig: Forsikringen koster det samme som bilen ​

Slik er gebyrsatsene per døgn

  • Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel og snøscooter: 150 kroner. 
  • Buss og lastebil: 250 kroner.