I mange år har norske bileiere dratt til Sverige for å reparere eller ta service på bilen.

Her kan det ofte være penger å spare, ikke minst fordi timeprisene på svenske bilverksteder generelt sett ligger et godt stykke under de norske.

Men hva med kvaliteten på jobben som blir gjort?

Svenske Trafikforsikringsföreningen har siden 2014 gjennomført kvalitetskontroller på skadearbeid hos flere av landets største bilverksteder. De har avdekket mye slurv.

Har vært verre

I fjor presenterte de resultatene fra stikkprøveundersøkelser gjort i 2014, 2015 og 2016. Egentlig skulle prosjektet avsluttes da, men det som ble avdekket her, gjorde at man bestemte seg for å forlenge i ytterligere tre år.

Nå presenterer Trafikforsikringsföreningen resultatene for 2017. Av rundt 1.300 stikkprøver, fikk 34 prosent anmerkning på hvordan skadene var reparert.

Et høyt tall, men det har faktisk vært enda verre. I 2014 fikk hele 53 prosent av reparasjonene anmerkning for det Trafikforsikringsföreningen kaller "undermåligt arbete". I 2015 var tallet 42 prosent, mens det økte til 48 prosent i 2016.

Hvorfor tar samme verksted forskjellig pris?

Mange nordmenn drar til Sverige for å reparere bilen, kanskje bør de også være litt obs på kvaliteten på jobben som gjøres?

– Langt igjen til akseptabelt

79 større verksteder som står for rundt 40 prosent av det samlede antall skadereparasjoner i Sverige har blitt gransket. Her er det altså et solid tallmateriale i bunn.

De mest vanlige anmerkningene gjelder lakkering, montering av støtfangere og dører, og at arbeidsveiledninger ikke blir fulgt.

– Det er et bedre resultat enn tidligere i denne kontrollperioden. Men fortsatt er det langt igjen til et akseptabelt nivå, sier Anders Edvardsson som er prosjektleder hos Trafikforsikringsföreningen, i forbindelse med fremleggingen av resultatene.

Tor-Erling sparer tusenvis på service i Sverige

– Gjøres feil også i Norge

Undersøkelsen avdekker store forskjeller mellom verkstedene, ja også mellom verksteder i samme kjede. Noen får ingen anmerkninger i det hele tatt. Hos versting-verkstedet ble nesten 70 prosent av reparasjonene karakterisert som "undermåliga".

Kan verkstedet jukse - og bruke brukte deler?

Brooms bilekspert Benny Christensen har selv mange år bak seg i verkstedbransjen. Han mener bildet neppe er veldig forskjellig i Norge:

– Nei, det gjøres feil på norske bilverksteder også, selv om bransjen har jobbet hardt med å redusere dette de siste årene. Det har blitt mye mer fokus på rutiner og oppfølging. Menneskelige feil er det likevel vanskelig å luke ut, særlig i en bransje som i stor grad handler om manuelt arbeid. Hvis noen slurver eller har en dårlig dag på jobben, ja da kan det skje feil, sier Benny.

– Hjelp - bilen min har vært på verksted i syv måneder

Kjøre tilbake for å reklamere

– Samtidig har bilene blitt stadig mer avanserte de siste årene. Det stiller mer krav til kunnskap og spesialisering. Slik har bilmekanikeryrket på mange måter fått et løft. Men det krever også mer av de som jobber på verkstedene. Ikke bare skal de stå på og være effektive, de skal også kunne mer enn før.

– Ut fra den svenske undersøkelsen, vil du fraråde norske kunder å dra dit for å reparere bilen?

– Nei, jeg vil ikke fraråde det, men jeg synes det er greit å ha med dette i vurderingen også. Det er ikke alltid slik at lavest mulig pris er det smarteste. I mange tilfeller får man det man betaler for. Det jeg også tror mange undervurderer, er hva som skjer hvis noe går galt ved en reparasjon i Sverige, og man for eksempel må reklamere på den. Da må du i mange tilfeller dra tilbake til verkstedet med bilen. Det kan være både tungvint og tidkrevende, kanskje går også vinningen da fort opp i spinningen, avslutter Benny.