Med analyser fra vegvesenets krimseksjon som grunnlag, avdekket en omfattende kontroll nylig et nettverk av ulovlige verksteder i Alnabru-området i Oslo.

– Her samhandlet fire virksomheter gjennom hele verdikjeden: Fra skadde biler ble kjøpt inn fra forsikringsselskaper, til «ferdig» bil ble solgt videre til kunde fra bruktbil-delen av nettverket, forteller seniorrådgiver Geir Mjøsund i krimseksjonen i Statens vegvesen til Broom.no.

Kontrollen ble gjennomført av vegvesenets tilsynsseksjon i tverretatlig samarbeid med politi, A-krim, skattemyndigheter og brannvesen.

Denne typen aksjoner har blitt mer og mer vanlig siden Statens vegvesen opprettet den nye krimseksjonen for drøyt to år siden. Denne samarbeidsformen har vist seg å være svært effektiv.

Landet rundt

Under fanen «Landet rundt» ønsker vi i Akershus Amtstidende å gi våre lesere tilgang til noen av de beste, artigste og viktigste artiklene fra de andre Amedia-avisene i Norge, inkludert Nettavisen og Broom. Dette er én av dem.

 

Nye var kommet til

– Målet med kontrollen nå nylig, var å avdekke ulovlig verkstedvirksomhet. Bakgrunnen var analyser og bearbeidelse av informasjon ved krimseksjonen. Tidligere funn hadde indikert at det fantes et nettverk som samhandlet om skadebiler i denne bydelen.

Flere av de involverte virksomhetene hadde vært besøkt tidligere av tilsynsseksjonen, og så var det kommet til noen nye virksomheter som vi ikke hadde kontrollert før, forteller Geir Mjøsund.

Bransjen advarer: Svart verkstedjobb for tre milliarder årlig

Foretaksstraff på 6-sifret beløp

– Hva ble utfallet av aksjonen?

– Det ble avdekket ulovlig verkstedvirksomhet, også i virksomhet som kun skal drive med lakkering. To selskaper og deres ansvarlige ledere ble politianmeldt for ulovlig bilverksteddrift, og kan forvente straff fra politiet.

Ofte handler dette om foretaksstraff på et sekssifret beløp, i tillegg til straff av ansvarshavende.

I tillegg kommer det som ble avdekket av avvik fra arbeidstilsyn og skattemyndigheter, så summen blir ganske stor for de som ble avslørt.

Mange livsfarlige biler på norske veier

– I tillegg ble det skrevet rapporter på flere virksomheter der det ble utført arbeid som ikke var like tydelig ulovlig, og som blir fulgt opp senere med nye kontroller.

– Hva er det som gjør etterkontroll av tidligere skadde biler så viktig?

Opphengskule - ikke helt etter boka. Foto: Statens vegvesen

– Verkstedforskriften setter strenge krav til de som skal reparere skadde biler, og krimseksjonen har sammen med tilsynsseksjonen et sterkt fokus på sikre bilskadereparasjoner.

Det er ingen tvil om at det ruller mange livsfarlige biler på norske veier. Det er nok å henvise til Olsen Bil-saken, og det som ble avslørt her. Dessverre finnes det nok ennå mange flere slike virksomheter rundt omkring, og de er det viktig å finne og få satt en stopper for.

Verkstedet tok betalt - men hadde ikke gjort jobben

Nødvendig å skjerpe kravene

– Det som gjør dette så alvorlig er hensynet til trafikksikkerheten. Det er nok å henvise til vegvesenets null-visjon. Vår virksomhet er et av mange bidrag som skal være med på å realisere denne. En forutsetning for å lykkes, er at bilene til enhver tid har den kollisjonssikkerheten som er forutsatt fra fabrikkens side.

Vi har sett eksempler på at biler som er kjøpt legalt fra forsikringsselskap har blitt solgt videre uten reparasjon til uautorisert virksomhet.

Derfor har det vært helt nødvendig å skjerpe kravene til at skadereparasjoner blir utført nøyaktig etter bilprodusentens spesifikasjoner – og at de som gjør jobben har den nødvendige kompetansen, understreker Geir Mjøsund.

Lokale ingen ville vedkjenne seg

– Hvor vanlig er det at det avdekkes nettverk av ulovlige virksomheter?

– Når vi ser biler som er mangelfullt reparert, undersøker vi hvor jobben er gjort – og hva som har skjedd. Gjennom å samle og bearbeide informasjon utarbeider krimseksjonen hypoteser som grunnlag for kontroller hvor slike nettverk avdekkes.

De fire virksomhetene i den siste aksjonen er et eksempel på dette. Disse ønsket vi å kontrollere samtidig – fra oppretting til salgssted.

Noe av det vi avdekket, var for eksempel to utenlandske mekanikere som reparerte biler bak låste dører i et lokale ingen ville vedkjenne seg, heller ikke virksomheten som faktisk eide lokalet.

Da vi tok oss inn lokalet, fant vi tre biler på løftebukker, og mekanisk arbeid i gang under ikke spesielt gode arbeidsforhold, forteller Mjøsund videre.

Statens vegvesen advarer: Mange verksteder driver ulovlig

Mange biler burde vært vraket

– Hvor stort er problemet med mangelfull oppretting av skadebiler?

– Det er mange som driver med oppretting av kondemnerte biler. Ved budrunder blir prisen på slike biler ofte for høy til at reparasjon er regningssvarende, og et sted må pengene hentes for den som satser på slikt. Gjennom farlige besparende løsninger ender vi opp med reparasjon av ganske mange biler som heller burde vært vraket og brukt som rene delebiler, sier Mjøsund.

Bekymringsfulle bilsalg

– Besparelser kan omhandle manglende skifte av airbag, retting av deler som skulle vært skiftet i sin helhet og feil sammenføyningsmetoder, noe som medfører svekkelse i bilens sikkerhetskarosseri, forklarer han.

Vegvesenet har et godt samarbeid med forsikringsbransjen, og de som får kjøpe skadde biler gjennom bransjens egne portaler er godkjent for dette av Statens vegvesen.

– Vi har imidlertid sett at noen mindre forsikringsselskaper har solgt biler gjennom auksjonssider som ikke er drevet av de som samordner slik omsetning for forsikringsbransjen. Det synes vi er bekymringsfullt, slutter seniorrådgiver Geir Mjøsund i krimseksjonen i Statens vegvesen.