Åpner nytt spisested langs E6 i Follo før sankthans

Et nytt restaurantbygg kommer opp på den tidligere Marche-tomta ved E6 Vestby nord i disse dager.