Nå får de dårlig sikra bussjåførene støtte fra departementshold

Samferdselsdepartementet innrømmer at bussjåførenes sikkerhet ikke er god nok – og har tatt initiativ for å få strengere internasjonale krav til kollisjonssikkerhet i buss.