Torsdag 5. oktober begynte monteringen av såkalt brakkerigg på tomta hvor Fjellstrand omsorgsboliger skal komme opp innen januar 2019. Torsdag kom to brakker, mens de resterende ti kommer til uka.

Det er Betonmasts underleverandør Bas maskinutleie som leverer brakkene. Thomas Pettersen herfra forteller at det i tillegg til kontor for fire personer blir spisebrakker, skiftebrakker med dusj og inngangsbrakker.

– Det blir stor aktivitet her, sier Sebastian Hansen. Han skal lede arbeidet med å få opp femti omsorgsboliger på Fjellstrand, under vignetten «Fjellstrand Pluss». Tretti av leilighetene skal disponeres av kommunen, mens resten skal selges til «kvalifiserte beboere».

Prosjektet er et samarbeid mellom Nesodden kommune og Fjellstrand omsorgsboliger AS, som eies av Norske Helsehus, et offentlig-privat samarbeid som skal foregå etter såkalt OPS-modell.

Slik ser det ut nå:

Bildeserie

Slik ser det ut der omsorgsboligene skal komme opp, nord på Fjellstrand

– Flere titalls arbeidere skal holde på. Først blir det litt sprenging, slik det allerede har vært. Det blir ferdig i slutten av måneden. Da begynner med betong. det blir ikke så mye bråk, sier Hansen og legger til at Betonmast Østfold vil prøve å få lokale arbeidsfolk.

– Vi prøver å holde det mest mulig lokalt når vi leier inn underentreprenører.

Byggeprosjektet er møtt med en del kritikk. Blant annet fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser, som konkluderte med at Nesodden kommune i dette tilfellet foretok en ulovlig «direkte anskaffelse».

Striden har også stått rundt finansieringsmodellen. Opposisjonen har ment at den valgte modell er dyrere og dårligere enn dersom Nesodden kommune selv sto for oppføring og finansiering.

Sebastian Hansen rapporterer imidlertid om et hyggelig forhold til naboene rundt byggeplassen.

Les mer om saken her:

Les også

Forskjellsbehandling