Rådmannen og hans stab har fått mye pepper i media for sendrektighet i plan og byggesaker. Misnøyen har vart over år. Det er ikke vanskelig å forstå frustrerte og sinte utbyggere som må vente, ofte måned etter måned, for ikke å si år, på behandling av en sak. Det er ingen tvil om at frister ikke har vært overholdt fra kommunens side, og at kommunens manglende evne til å løse «flaskehalser» skaper en svært krevende situasjon. Politikernes hang til å sende saker tilbake til administrasjonen bidrar også til forsinkelser.

Parallelt er det et samstemt kommunestyre som ønsker flere boliger, både omsorgsboliger og boliger for yngre, barnefamilier og førstegangsetablerere. 

Om jeg selv hadde vært utbygger hadde jeg «revet meg i håret» i ren frustrasjon.

Byggesaksavdelingen har høy turn- over.

Innenfor byggesak jobber det dedikerte, dyktige fagpersoner, som gjør sitt aller beste.

Jeg undrer, hvordan det egentlig må være å jobbe i en enhet som får så mye negativ omtale, både gjennom media og fra det politiske nivået.

Hadde jeg jobbet i byggesaksavdelingen ville jeg funnet meg annet arbeid så snart som mulig. Mange i byggesaksavdelingen har nok tenkt som meg. Dette bidrar til ytterligere forverring av situasjonen. Det tar ca. 6 måneder å lære opp en ny medarbeider.

I enhet for samfunnsplanlegging har det også vært betydelig slitasje.

Imidlertid er restansen innenfor plansakene sterkt redusert i løpet av 2018. Det gjenstår

fire detaljplaner mottatt i 2017 og fire detaljplaner mottatt før november

2018. Rådmannen tar sikte på å behandle disse tidlig i 2019.

Rådmannen påpeker at de store områdereguleringene binder administrasjonens

ressurser og gjør det vanskelig å håndtere andre saker.

Videre ønsker rådmannen å se på de ulike rutinene i den hensikt å forenkle prosessene. Ny plan og bygningslov åpner opp for dette.

Slik KrF opplever situasjonen tar Rådmannen i Frogn den aktuelle problematikken på største alvor. I onsdagens formannskapsmøte legger han frem et notat som både beskriver dagens situasjon, og hvordan han vil løse utfordringene fremover. Notatet kan leses i sin helhet på Frogn kommunes hjemmeside.

Krf håper at rådmannen nå får ro til å arbeide målrettet for å redusere behandlingstiden innenfor plan og byggesak.

KrF ønsker fokus på hva vi som politikere kan bidra med for å redusere saksbehandlingstiden. Er det mulig å bevilge flere økonomiske ressurser slik at rådmannen får anledning til å leie inn flere konsulenter? Er det vedtatt interne prosesser som hindrer en smidig byggesaksbehandling? Vil flere delegasjoner til administrasjonen bidra til å forkorte prosessene?

KrFs standpunkt nå, er å ta rådmannens rapport til orientering, og be om tilbakemelding om utviklingen i hvert møte framover.