Det er Sex og Politikk, med støtte fra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Sametinget, som står bak de nye undervisningsmateriellet «Uke 16: Seksuell helse og livsmestring». Et undervisningsmateriell som retter seg inn mot elever på videregående skoler. Som ambassadør har de fått med seg influenser Christina Fraas fra Nesodden som gjennom sin Instagramkonto «Kirsebærhagen» har nesten 30.000 følgere.

– Endelig!

Christina Fraas forteller selv om ambassadørskapet i en annonse på sin Instagramkonto.

– Yes! Endelig har det blitt laget et skikkelig bra seksualitetsundervisningsmateriell som tar for seg de viktige tingene, skriver hun og ramser opp følgende temaer:

  • Sosialisering og normer
  • Seksuelle rettigheter
  • Trakassering
  • Digital seksualitet
  • Seksuell kommunikasjon
  • Seksuelt overførbare infeksjoner og prevensjon
  • Seksuelle overgrep og voldtektsmyter
  • Forskjell på sex og porno
  • Hvordan bli en god støttespiller

– Da jeg var kid lærte vi å tre kondom på banan og at voldtekt ble begått av fremmede i mørke bakgater. For et bedre samfunn trenger vi at realiteten læres på skolen som for eksempel «porno er ikke fasit», «samtykke er obligatorisk», «ikke alle hetero» og så videre, skriver Christina Fraas og oppfordrer helsesykepleiere og lærere om å kontakte sexogpolitikk.no for å få tilgang til materiellet.

Viktig personlig

Til Amta forteller Christina Fraas at dette er viktig for henne personlig fordi hun som voksen ser at disse temaene manglet i hennes skolegang.

– Temaer som samtykke og overgrep var heller ikke noe man snakket om før. Jeg tror mye er gjort om man har disse samtalene på skolen, hjemme i media og så videre.

Influenseren mener ting kunne vært annerledes dersom hun hadde fått den samme kunnskapen og opplæringen på skolen.

– Da jeg var ung lærte vi at voldtekt kun var det vi i dag kaller «overfallsvoldtekt». I dag vet vi at overgrep er mye mere enn det. Selv har jeg som ung voksen hatt seksuelle opplevelser jeg kanskje ikke helt ønsket meg, men som jeg ikke hadde kunnskap nok om til å kalle «overgrep». Kommunikasjon, grensesetting og viktigheten av samtykke vil kunne endre slike opplevelser for de som vokser opp nå, sier Nesodden-jenta.

Digital jobb

Christina Fraas forteller at hennes bidrag i «Uke 16: Seksuell helse og livsmestring» i all hovedsak blir digital.

– Mitt ambassadørskap handler hovedsakelig om å promotere og tilgjengeliggjøre undervisningsmateriellet slik at lærere og helsesykepleiere vet at det er tilgjengelig. Det er nemlig ikke pålagt å bruke det i skolen, men det er tilgjengelig og gratis. Jeg kommer også digitalt til å ta opp flere av temaene jeg synes er viktig i materialet, sier hun.

Stolte

I en pressemelding skriver Sex og politikk at de er stolte av å ha utviklet et nytt materiell tilpasset Kunnskapsløftet, og at de er glade for å ha Christina Fraas med på laget som sin ambassadør, og at undervisningsopplegget lanseres 25. oktober på videregående skoler i Asker, Kautokeino og Ålesund.

– Kirsebærhagen understreker hvor viktig det er at seksualitetsundervisning i videregående skole vies mer oppmerksomhet: «For et bedre samfunn trenger vi at realiteten læres på skolen: porno er ikke fasit, samtykke er obligatorisk og alle er ikke hetero, sier daglig leder Tor-Hugne Olsen i Sex og Politikk som antar at folk flest har en oppfatning av seksualundervisning i skolen.

– Mange forbinder nok seksualitetsundervisning med skolering om pubertet, kondomer og mensen, temaer som det gjerne er fokus på i ungdomskolen. «Uke 16: Seksuell helse og livsmestring» er et undervisningsmateriell for lærere, helsesykepleiere og andre som jobber med ungdom, tilpasset de nye kompetansemålene for videregående skole som kom i høst. Materiellet er oppdelt i syv temaer, blant annet grensesetting og seksuelle rettigheter.