- Vi lover å rette opp feil og mangler ved Dal skole i Frogn

Kontoret for miljø- og folkehelse i Frogn kommune har ved tilsyn avdekket en rekke feil og mangler ved Dal skole.