Snart er det bare ett år igjen til lokalvalget, og mange partier er i full sving med å lage lister. Jeg vil oppfordre alle damer som blir spurt om å stille til valg, om å takke ja. Det trenger demokratiet vårt!

Uten at jeg skal snakke ned middelaldrende menn, er det altfor mange av dem i landets kommunestyrer. Ved forrige lokalvalg, i 2019, ble det valgt inn rekordmange kvinner på landsbasis. Kvinner utgjør i dag 40 prosent av dagens folkevalgte på lokalt nivå.

På Nesodden består kommunestyret av 40 prosent kvinner, noe som er en nedgang fra perioden 2015–2019. Da ble det valgt inn 14 bra damer i kommunestyret – hele 47 prosent. Ved neste valg hadde det vært utrolig gøy om fordelingen igjen ble nærmere 50/50.

Mange kvinner, meg selv inkludert, tviler på egne evner – som regel helt uten grunn. Det er viktig å huske at man ikke må kunne alt. Vi er mange lag som spiller hverandre gode. Det er viktig at lokaldemokratiet vårt speiler befolkningen. Da må vi også våge å takke ja til å stille til valg når vi blir spurt.

Mange partier er godt i gang med å sette sammen lister til valget neste år. Kanskje nå er tiden for å engasjere seg i lokalpolitikk? Mer enn du tror avgjøres på kommunalt nivå. Hvis du for eksempel ønsker en større satsing på skole, eller økt fokus på miljøvern, nytter det å bli med i et parti og stille til valg.

I tillegg er det viktig at vi – velgere – når valget avholdes, krysser bra damer oppover på listene slik at de kommer inn i kommunestyret. Dette kan du gjøre uavhengig av hvilket parti du stemmer på.

Min oppfordring er derfor: Damer, still til valg og la oss krysse hverandre oppover på listene!