Danseløve i Heer barnehage - slik blir det når mamma er sykepleier og pappa er politi

Heer barnehage er en av flere åpne barnehager i Frogn. Men den er bare åpen for spesielt utvalgte.