Oksval: Sammen med Ola Viig Østensen driver Osborg virksomheten Funksjonell as. De har kontorer på toppen av et boligfelt de selv bygde i 2011–2013, som er del av sameiet Oksval terrasse.

Funksjonell har en fabrikk i Latvia hvor de produserer elementer til hus. Husene kommer til Norge på trailere og settes opp i løpet av tre til fem dager.

Dette er imidlertid helt avhengig av at Funksjonell får sitt latviske monteringsteam registrert hos politi og skatteetat.

– Vi er svært opptatt av å følge lover og reglene, dermed stopper alt opp når ikke vi får ordnet formalitetene rundt disse montørene, forteller Osborg.

Derfor ble han provosert da Skatteetaten gikk ut med en trusselvurdering og advarte om økt arbeidslivskriminalitet og mer svart arbeid etter gjenåpninga av samfunnet. Skatteetaten var nemlig en propp i systemet for nesoddbedriften. De gjorde det svært vanskelig å hyre arbeidskraften på lovlig vis.

For å få sine skattekort må nemlig arbeiderne personlig møte opp med pass og nødvendige dokumenter.

Problemet var bare at det var helt umulig å få time.

(Fortsettelse under bildet.)


Vi ble bekymret

– Da de latviske arbeiderne skulle booke seg inn var det ikke ledig time før ut første og andre kvartal neste år, sukker Osborg.

Han ville dermed måtte trekke femti prosent skatt av latviernes lønn.

– Ingen aksepterer halv lønn, og vi ble bekymret for om arbeiderne våre ville reise hjem, innrømmer han.

– Da ville vi ikke greie levere husene vi har ordre om å bygge. Da ville vi stå der med et prosjekt uten arbeidere

Osborg delte altså sin frustrasjon på Twitter – og tweeten ble til en sak på NRK.

Nå er han ikke helt sikker på hva som gjorde utslaget, men etter innslaget løsnet det.

– Fredag greide endelig den ene av montørene, han som har vokst opp i Norge og kan norsk, å komme gjennom systemet og skaffe alle fem montørene time hos Skatteetaten, forteller Osborg, som nå endelig har fått betalt ut lønn.

- Har økt kapasiteten

Divisjonsdirektør i brukerdialog i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal, beklager den lange ventetiden på timebestilling ved skattekontorene og forteller at de nå har tatt grep for å redusere køene.

- Vi beklager at det i en periode har vært lang ventetid på timebestilling for å gjennomføre ID-kontroll ved enkelte skattekontorer. Pandemien og de tilhørende smittevernstiltakene, i kombinasjonen med at behovet for ID-kontroll økte i forbindelse med gjenåpning av samfunnet, førte til lengre køer. I takt med at samfunnet gjenåpner, har vi nå økt tilstedeværelsen og kapasiteten ved skattekontorene for å håndtere henvendelser som krever fysisk oppmøte. Som følge av dette og andre tiltak er nå køene kraftig redusert. Eksempelvis er det nå mulig å få time ved skattekontoret i Oslo i neste uke og i Drammen uka etter, sier hun.

- Hva tenker Skatteetaten om nesoddbedriftens situasjon, der de risikerer å miste arbeiderne sine som følge av dette?

- Gjennomføring av ID-kontroll har høy prioritet hos Skatteetaten. Vi opplever at vi har god dialog med næringsdrivende for å finne løsninger for den enkelte, svarer Gjengedal.

Startet egen fabrikk

Etter å ha gjort research rundt mange mulige bosteder, flyttet Osborg og familien fra Bergen til Nesodden i 1997. Gjennom barnehagen kom han i prat med Østensen som skulle komme til å bli hans forretningspartner. Osborg er ingeniør, mens Østensen har bakgrunn fra coaching og skiltsystemer for bensinstasjoner.

Nå har de bygd hus på Nesodden i tjue år. Fram til 2018 kjøpte de eiendommer, hyret arkitekt til å tegne hus som de så bygde og solgte.

For tre år siden avgjorde de at de ville slutte med å håndtere hele prosessen, med byggesaker og saksbehandlingsrunder.

– Vi bestemte oss for å starte vår egen fabrikk og produsere elementhus. Da hadde vi tjue års erfaring med samarbeid og et stort nettverk i Latvia, opplyser Osborg.

I motsetning til ferdighus, hvor man velger boligene i en katalog, lages elementhusene fra kundens egne tegninger.

– Vi kan bygge det huset folk vil ha, kunden kan spesifisere byggematerialer og andre egenskaper i husene, kravet vi har er at de er i henhold til byggekravene i TEK17. Osborg understreker at det er snakk om komplette vegger, etasjeskiller og tak som heises og monteres på plass på stedet. Bygningen leverer Funksjonell as helt ferdig utvendig og klar for innvendige arbeider som ventilasjon, elektro og rørlegger.

(Fortsettelse under bildet.)


Legger vekt på to ting

Han forteller at de legger vekt på to ting: Å levere i henhold til i den byggtekniske forskriften som trådte i kraft 2017, kalt TEK17, følge norske lover og regler for skatter og avgifter. En annen kjepphest er at montørene skal bo bra.

– Vi leier oftest en møblert enebolig slik at de skal ha følelsen av å bo i et hjem. De skal ha det så bra som mulig, da blir arbeidet de leverer det beste.

En tredje ting til legger Osborg vekt på:

– Vi gir komplette tilbud, alt er beskrevet, derfor kan nok prisen vi gir i utgangspunktet virke høyere enn konkurrentene, men vi har et sterkt ønske om å ikke tilleggsfakturere kunden, så alt en treger er med i tilbudene. Det er liksom vår greie.

– Bransjestandarden er oftest å gi en så rimelig pris som mulig, for så å komme med mye ekstra til slutt. Vår pris kan nok skremme noen privatkunder, men vi holder oss til den. De profesjonelle setter pris på at vi viser hele hånden med en gang.

Så langt har Funksjonell ikke satset på offentlige oppdrag.

– Vi er bare to stykker og kan ikke sitte med papirarbeid i ni måneder, det tar lenger tid å gjøre papirarbeidet enn å bygge huset, fastslår han,

Nå gjør de muligens et unntak for en mulig flerbrukshall på Nesodden om anledningen byr seg.

– Det er fordi vi ble spurt om det. Ellers krever papirarbeidet knyttet til offentlige oppdrag oftest mer tid på kontoret enn med byggingen.

Da blir det fortetting

– Du flyttet til Nesodden fordi det er landlig, hva synes du graden av utbygging på Nesodden?

– Der er jeg helt enkel, hvis det er lov å bygge et hus på en tomt, så må man få lov til å gjøre når en følger vedtatt plan.

Torstein Osborg synes ofte klagene er følelsesbasert

– Når kommunen har regulert til bebyggelse og en søker iht. reguleringsplan blir det godkjent. Da kan det bli fortetting, som er et politisk ønske, sier boligentreprenøren – som selv bor i et elementhus på Hellvik.

For øyeblikket har de prosjekter i gang på Nordstrand i Oslo og ved Lillestrøm.

På Nesodden står Østensen og Osborg bak mer enn hundre boliger. For eksempel de seks husene i Smedhagen på Fjellstrand, som krevde et par lastebiler med elementer og tre og en halv dags montering per hus. Deres største størst prosjekt er leilighetene i Richard Backes vei på Varden med 36 boliger.

Det de kanskje er aller mest stolte av er borettslagene som er spesialutformet for personer med spesielle behov: Kruttverket i Nittedal og Hjertebakken på Skoklefall.