Sitatet er hentet fra en film om æreskultur (Nahije, Kabul 2010) som Nadia Hossaini delte med oss da Frogn bygdekvinnelag markerte kvinnedagen 7. mars med tema æreskultur og æresdrap.

På sin stillfarne måte gir filmen i all sin gru eksempler på hva våre medsøstre erfarer og hvordan respekten for enkeltmennesker, både voksne og barn, tråkkes under fot. Kvinnen i filmen, som ikke er gitt navn, kjemper imot sosial kontroll, maktmisbruk og overgrep. For å beskytte datteren sin, Nahije, plasserer hun henne på barnehjem. Her får datteren hus, mat og beskyttelse mot trusselen som henger over familien - at hun selges til Taliban. Kvinne klarte å flykte, og bor i dag under beskyttelse av sine foreldre.

Dypt inntrykk

Filmen er dessverre høyaktuell og belyser viktige internasjonale kamper for kvinners rettigheter. Den gjorde et uutslettelig inntrykk og viser hvor viktig det er at vi får kunnskap og at vi arbeider aktivt mot æreskultur og sosial kontroll.

Men sosial kontroll er ikke bare et problem «langt der borte». Abida Akhtar er samfunnsdebattant og styremedlem i Senter for sekulær integrering. På Folkvang fortalte hun blant annet at hennes organisasjon er i ferd med å etablere en mentor ordning for kvinner i Norge som frykter at de vil bli tvangsgiftet og som ønsker å ta avstand fra denne praksisen. Hun fortalte også hvordan mange unge med minoritetsbakgrunn opplever å leve et «dobbeltliv». Ute i samfunnet kan de utfolde seg, mens de hjemme lever med strenge regler. Frykten blant de unge for å bli «tatt» er overveldende, og om en ung jente har fått seg en kjæreste,mener noen det vil bringe skam over familien.

Oppfordringen

Mennesker i vårt lokalmiljø kan også være utsatt for trussel om tvangsekteskap og sosial kontroll. Vi ble oppfordret til å følge med. Merker vi at en ung pike eller gutt fremstår trist og lei: ta kontakt, spør hvorfor. Kanskje har familien planlagt ferietur til hjemlandet akkurat når barnet er i «gifteferdig» alder? Om barnet er under 18 år er barnevernet rett instans å henvende seg til. Røde Kors kan også gi verdifull hjelp og støtte.

Takk til Nadia Hosseini og Abida Akhtar, to modige medsøstre som trenger all vår støtte.

På denne dag står vi samlet i kvinnekampen. En kamp som både er nasjonal og internasjonal. I fellesskap skal vi vinne!

Gratulerer med dagen som var 8. mars!