Når dagene til de minste blir snudd opp ned, er det ikke lett å forklare dem hva en dugnad er.

For de yngste barna i samfunnet er det å gå i barnehagen en viktig del av livet. Det er her de møter vennene sine, leker, tar del i pedagogiske aktiviteter og ikke minst møter dager som er fulle av rutiner og forutsigbarhet.

Dugnad er ikke et fremmedord i barnehagene. Vi er vant til å brette opp ermene og snu oss rundt hvis det oppstår nye situasjoner, det er en del av dagliglivet vårt. Denne dugnaden er den største og mest krevende vi har vært med på noen gang, og forhåpentligvis vil den være med på å beskytte de mest sårbare vi har i samfunnet vårt. Ikke minst vil den kunne være med på å bidra til at de yngste barna får oppleve å ha besteforeldrene i sine liv i lang tid fremover.

Vi i Utdanningsforbundet vil vise at vi er løsningorienterte og tilgjengelige. Tillitsvalgte og profesjonen vil gjøre alt vi kan for å samarbeide med både politisk og administrativ ledelse slik at våre yngste barn på Nesodden for en forutsigbar og trygg hverdag. I dag fikk alle familiene i de kommunale barnehagene en oppringing fra sine pedagogiske ledere. Vi ønsker at foreldrene skal oppleve at de skal være trygge på at de kan ta kontakt om det er noe de lurer på eller om det er noe som er vanskelig.

Ledelsen i de ulike barnehagene har jobbet iherdig gjennom helgen for å lage vaktplaner og gode arbeidsoppgaver for å styrke barnehagene på sikt. Flere barnehager kjører morgenmøter med sine pedagoger via Skype der de drøfter ulike problemstillinger som dukker opp underveis. Det deles av gode ideer og mange av ideene blir delt videre med foreldre. Også på tvers av barnehagene er det et tett samarbeid og det oppleves trygt å stå sammen, for er det noe vi alle trenger nå, så er det trygghet og raushet i fellesskap.

Barn som har foreldre med samfunnskritiske jobber, får på lik linje med elevene i skolen et tilbud i barnehagene de tilhører. Vi opplever at foreldre strekker seg langt for å finne andre gode løsninger som gjør at de kan være med å bidra til denne store dugnaden. De fleste barnehagene har noen få barn hver dag som blir tatt imot av et kompetent personale. Barnehagelærere, pedagoger, støtteresurser, fagarbeidere og assistenter har vist en velvilje. Vi tror at på den andre siden vil man se økt kvalitet og en styrket profesjon som vil møte barna når barnehagen åpner igjen.

For at vi skal lykkes i denne perioden må vi alle stå sammen, vi som jobber i barnehagene og foreldre. Vi forstår det kommer til å bli travle dager i hjemmene der mange foreldre har hjemmekontor, søsken har hjemmeundervisning og de minste skal få en mest mulig meningsfylt hverdag. I barnehagenes kommunikasjonplattform Mykid kan foreldre gå inn å finne aktiviteter og gode tips man kan gjøre når dagene blir ekstra lange og krevende.

Likevel kommer vi med noen velmente tips:
● Faste og gode rutiner - Barnehagene er preget av rutiner og forutsigbarhet. Start dagene til samme tid, spis sammen, ta barna med på gjøremål. Det er mye læring i alt man gjør så lenge det er tilpasset barna, de blir involvert og får være deltagende.

● Senk tempoet – Ta noen friminutt fra datamaskinen eller telefonen og lek med barna. Lek bygger relasjoner, noe som er svært viktig for barns utvikling.

● Bruk uterommet - Vi er så heldig å bo på Nesodden med mange flotte turmuligheter. God tid, undring og refleksjon med barna over alt man kan oppleve i naturen! Ta med barna ut i hagen, la de delta i hagearbeid, så gjerne noen frø. Det er mye læring og mestring i det.

● Snakk mye med barna - Bruk måltider og andre hverdagssituasjoner til å «bade» barna i språk og gode samtaler.

● La barna delta i hverdagsaktiviteter - Deltakelse i matlaging, borddekking, vasking av huset gir barna viktige erfaringer og mye mestring som kan bidra til læring av nye ord og begreper. Likevel, har dere mulighet, ber vi dere om å ikke ta med dere barna på matbutikken eller apoteket. Vi er i felles dugnad!