Amstidenes leder den 3. mai viser til et syn på dagens samfunn i Norge som er nokså virkelighetsfjern.

Ifølge lederen blir det «stadig tynnere i koret» når det gjelder 1. mai toget. I år var det 9.300 tog deltakere, betydelig flere enn i 2016. Mange, mange av disse var unge.

Amstidene gir inntrykk av at det er kun velferdsprofitører som skaper arbeidsplasser innenfor omsorg. Sannheten er at deres formål er å skape mest mulig profitt for seg selv på bekostning av arbeidsvilkår og pensjon for de som gjør jobben. Det er mange som reagerer på at dine og mine skattepenger går i lomma på enkelte individer som har mange penger fra før. Velferdsgoder er en offentlig oppgave der stat og kommunen skal sørge for gode tjenester og gode arbeidsvilkår for de som yter tjenestene.

Amstidene skriver at «det finnes ingen underbetalte industriarbeidere» i Norge. Derimot finnes de hjelpepleiere og butikkansatte som sliter med deltidsstillinger og ikke får endene til å møtes. Det finnes arbeidsledige fra oljeindustriene som ikke får omskolering til grønne jobber. Det finnes kvinner med 15% lavere lønn enn menn i tilsvarende stillinger.

Vi har mange kamper igjen i Norge – for eksempel bevegelsen mot en løsarbeidersamfunn gjennom midlertidige stillinger og bemanningsbyrå som ikke betaler lønn mellom oppdrag.

Statistikken viser økende økonomiske forskjeller mellom folk i Norge. Den enkelte har få sjanser til å stoppe den utviklingen. Sammen er vi sterke og sammen må vi kjempe for et rettferdig samfunn i Norge.

Christine Parker

Bjørnemyr