Jeg leser Amtas leder 3. mai. Lederskribenten slutter ikke opp om 1.mai-parolen "Velferd skal ikke være butikk", særlig ikke når den står ved siden av parolen "Arbeid til alle". Jeg blir ganske oppgitt av formen denne lederen har. Det er selvsagt greit at de som skriver ledere i avisen har et konservativt grunnsyn. Men alle som skriver en leder i en avis om dette temaet burde vite om den politiske debatten rundt bemannings selskaper, som er bakgrunnen for parolen.

I lederen hevdes det, blant flere hårreisende og kunnskapsløs påstander at "det finnes ikke underbetalte industriarbeidere". Har ikke avisens lederskribent fått med seg at det finnes helseaktører som drifter bemanningsselskaper uten kontrakter til underbetalte ansatte, i tillegg til seriøse aktører. Førstnevnte har høy fortjeneste, som i sin tur dyttes inn i regnskapet til internasjonale eiere, profitør selskaper med kjede-struktur, industrielt og kapitalistisk administrert, i mange land.

Har ikke lederskribenten hørt om prekariatet, et europeisk (inkl norsk) fenomen. En betegnelse på den europeiske (inkl norske) arbeidsstallen som ikke har faste jobber, men arbeider i selskaper der de blir skaltet og valtet med som utskiftbare objekter etter som hva som er mest lønnsomt. Et begrep som selv ungdom på gata i Frankrike bruker naturlig i sin dagligtale. Gå et sted og google det i fred og ro.

Alle som skriver en leder i en avis om temaet burde i tillegg minst ha historiekunnskaper som er pensum i videregående skole om arbeiderbevegelsen og -, uavhengig av politisk ståsted, en forståelse av den historiske betydningen hendelsene rundt bevegelsen har hatt. Dessuten en allmen forståelse av hvordan historiske hendelser uansett, påvirker verden. Det går ikke ikke an å gjøre en "spørreundersøkelse" blandt russen for å få vite hva 1.mai betyr for samfunnet i dag. Er redaksjonen ikke intellektuelt oppegående i det hele tatt?

Dette føyer seg inn i rekken av flere kunnskapsløse ledere i det siste, ikke minst saken og lederen om standard kontrakter i kommunal forvaltning som tidligere ordfører Hintze Holm ble hengt ut i forbindelse med, for ca et par uker siden

Få noen engasjerte sommervikarer til å skrive noen ledere nå Amta. Dette er ALT for dårlig kvalitet.