Amtas ledere (som jeg forutsetter skrives av ansvarlig redaktør?) har i den senere tid ligget på et svært varierende nivå. I lederen 3. mai er bunnen nådd. Dette var trist og urovekkende lesning:

"Det fins ikke underbetalte industriarbeidere og salget av flanellskjorter og rulletobakk har gått dramatisk ned. I dag tar industriarbeideren ut sykkelen til 50.000 og tråkker langtur med kompisene" og "Skal man ta risiko, bli skattet i hjel, skape arbeidsplasser og jobbe døgnet rundt, men ikke sitte igjen med innsatsen?" et utsagn som sår sterk tvil om ansvarlig redaktør er skikket til å skrive Amta ledere.

En leder skal være aktuell, informativ, interessant og danne grunnlag for en saklig debatt. Lederen 3. mai gjorde ikke det. Det urovekkende er om dette nivået vil fortsette og kanskje  også kunne påvirke avisens journalistikk. Jeg ber Amta iverksette tiltak som vil sikre lederne en god presentasjonsform i fremtiden (gjerne i samråd med avisens styre/eiere). Jeg oppfordrer også Amta til å komme med en beklagelse overfor avisene lesere, spesielt til de som har hatt og har et forhold  til 1. mai