AMTA sliter med parolen ovenfor i sin leder 3. Mai. Det kan henge sammen med at avisen ikke var til stede eller informerte om det overlegent største 1. mai-arrangementet - familiearrangementet til SV og Rødt på Tangenten. Et arrangement betydelig større enn alle andre arrangementer til sammen i Amta land.

Om hovedparolen ovenfor sa jeg bl. a. følgende:

Onsdag betalte Vitale tilbake 1,2 millioner i for mye fakturerte regninger. Allikevel vedtok kommunestyret å politianmelde firmaet fordi vi også vil ha undersøkt om de har bløffet i forhold til kompetanse og tilbud til brukerne. 

Bærum, som allerede har politianmeldt firmaet, skriver i sin rapport bl.a. om

- Påstander knyttet til uriktig fakturering (Liknende det på Nesodden),

- Mangler ved levert kompetanse til brukere (Ikke nødvendig utdanning eller politiattester og ikke vært til stede så mye som avtalen forutsetter)

- Arbeidsmiljøet hos leverandøren. (Helsepersonellet er ikke ansatt, men leies inn som konsulenter og jobber langt ut over arbeidsmiljølovens bestemmelser)

Når «bestemor» settes ut på anbud, ender det svært ofte slik. Idealistene som vil gi gode tjenester taper, og griske kremmere vinner på å være billigst og gjør fortjenesten sin på å levere så lite av, og så billig som mulig, de tjenestene som er avtalt.

Vitale har hatt oppdrag for ca 60 millioner for Nesodden kommune de siste årene, uten at dette i det hele tatt har vært politisk behandlet.

Biler og andre blikkbokser kan masseproduseres, og kvaliteten kan måles på stikkprøver.

Omsorg kan ikke det. Det er avhengig av engasjerte mennesker som er opptatt av at brukerne får gode liv. Når disse tjenestene blir profittstyrt, vil alltid profittkrav stå i motstrid til god omsorg.

Jeg snakker her om de selskapene som driver profittstyrt, ikke de mange som driver ideelt i omsorgsbransjen.

Vi har «private» som leverer svært gode tjenester for Nesodden kommune. Valhall avlasting, har klart å levere gode tjenester for bruker som kommunen har hatt vansker med å klare. Men disse er engasjert i brukernes liv. De driver med kjærlighet, ikke med høyest mulig fortjeneste som det viktigste målet. De driver det jeg oppfatter som ideell virksomhet.

Disse aktørene sliter med anbudssystemet, som stort sett handler om å presse pris, og hvor kvalitet ofte blir uvesentlig, akkurat som kommunale avdelinger presses. På Nesodden er Østeråt  eksempel på det.

Det er selve systemet som må endres. Vekk fra anbud og blårussstyring tilbake til kvalitet og omsorg.

Geir Christensen

Rødt