Jeg går ut i fra at en leder i Amta også står for avisas offisielle holdning.

Onsdag 3 mai virker  det på meg som at den som skrev lederen (redaktøren?) den dagen, virkelig ville slå tilbake mot de som er så freidige at de tillater seg å feire 1 mai. Jeg vil ikke gå videre i den debatten, men registrerer at Amta, i hvert fall for meg, har blitt en virkelig mørkeblå avis!

Jeg vet heller ikke om Oslo er for langt unna til at lederskribenten har fått med seg noe av det som skjer der akkurat nå. Til informasjon har det sittende Byrådet, tro det eller ei, flertall for å prøve å stoppe nettopp velferdsprofitørene! Men for Amta er dette helt tydelig forferdelig, og noe som må motarbeides med de midler avisa har.

Etter nesten 40 år som abonnent har jeg opplevd at det er skrevet mye rart i Amta, og det som har provosert meg mest har jeg prøvd å overse, eller kommentere bl.a. i trykkefrihetens navn.

Trykkefrihet skal det selvfølgelig være, men jeg vil ikke være med til å gi Amta mulighet til å spre sånt gørr, som de gjorde i denne lederen.

Abonnementet vil ikke bli fornyet fra min side!