Dagen er en kampdag for de resultater som er vunnet igjennom tidene. Dette må forsvares. Det er en voksende ulikhet mellom land og grupper av befolkning, også i Norge.

Det er fortsatt saker en må kjempe for og forsvare. Unge må få faste hele stillinger etter utdannelse. Det går ikke å leve på midlertidighet over mange år. Da settes livet på vent. Ingen bolig og banken vil ikke gi lån. Kvinnedominerte yrker er det veldig mange som går på deltid som ikke kan leve av lønna. De tar alle de ekstravakter de kan. Hvorfor skal ikke de som ønsker kunne få fulltidsstillinger? Det er fullt mulig dersom kommunen legger viljen til. Standarden må være for de som ønsker å få tilbud om hel og fast stilling. Dette er likestilling. Kvinner havner ofte i pensjonsfella. Minstepensjon, dårlige økonomisk frihet hele livet.  Det er ikke slik vi ønsker vårt samfunn.