1. mai samles arbeiderbevegelsen i stolthet og i framtidstro.

Når forskjellene i Norge fortsatt ikke er større enn de er, er det mye takket være arbeiderbevegelsen, som har kjempet mot ulikhet på tre grunnleggende viktige måter: Gjennom landsomfattende solidariske lønnsoppgjør, rettferdig skattlegging og utbygging av velferdsstaten. Vårens lønnsoppgjør er et godt eksempel: En samlet fagbevegelse jobbet fram økt kjøpekraft for alle, tillegg for lavtlønte, god likelønnsprofil og en mer rettferdig avtalefestet pensjonsordning (AFP).

Velferdsstaten handler for en stor del om kommunene. Solberg-regjeringen innledet sine to første statsbudsjett med å innvilge landets aller rikeste store skattekutt. Milliarder gikk til de aller mest formuende, men de med minst fikk mindre. Det meste av skattekuttene ble betalt med ekstra oljepengebruk. Når regjeringen blir nødt til å bruke mindre oljepenger, men fortsetter med usolidariske skattekutt, kan det gå ut over velferden i kommunene.

I Nesodden står de ansatte på hele året for å yte gode kommunale tjenester til våre innbyggere. Barna våre har gode hverdager i barnehager og skoler, omgitt av kompetente og motiverte voksne. Våre eldre får trygg omsorg på Nesoddtunet, mens friske seniorer kan delta på seniorkafe, senioryoga, turgrupper, seniorkino med mer i kommunal regi.

Vi samarbeider med frivillighet og næringsliv for at alle skal kunne leve gode liv i Nesodden. Trygghet for at kommunen stiller opp ved behov blir ikke mindre viktig framover. Vi blir flere som vil bo på Nesodden,  og vi lever heldigvis lenger. Vi vil trenge både nye barnehager, idrettsanlegg, omsorgsboliger, med mer.

I Nesodden erfarer vi daglig at vi er best når vi løser oppgaver i fellesskap. Vi utvikler en kommune der vi bryr oss om hverandre, og om omgivelsene. Nærmiljøet og naturen her, men også mer overgripende utfordringer som forvaltning av Oslofjorden, klimaet, og mennesker på flukt. Vi mener at alle bør ta medansvar og delta etter evne, og at alle skal få fra fellesskapet når det trengs.

Verken skattekutt eller privatisering vil bidra til at man lykkes med dette. Det vi trenger, er en forutsigbar kommuneøkonomi og en regjering som forstår at folk lever sine liv i en kommune. Derfor er fellesskapet viktig.

Gratulerer med dagen!