Forurensning fra vinterkalde biler er et av mange symptomer på at bilismen har skvist sykkelen ut av kongeriket. Politikerne må ta ansvar for folkehelsa, miljøet og trivselen i nabolaget - Grønn Ungdom krever en sykkelmilliard!
 

Sykkelbruken i Norge har de siste tiårene sunket. På vei til skolen, trening og butikken var det før vanlig å gå eller sykle. Nå har bilismen tatt over - tilstanden hvor hverdagen, boliger og hele samfunnet planlegges med utgangspunkt i en enorm bilbruk.

Det haster med å snu denne trenden som aldri før. Gjør vi det lettere og mer behagelig å velge sykkelen løser vi også problemer som med luftforurensning i byene, klimagassutslipp og helseplager knyttet til en inaktiv livsstil. Vi vet at fysisk aktivitet har en positiv effekt på alt fra fedme til psykisk helse.

Regjeringa bør øke “Tilskudd til gang og sykkelveger” med en milliard så kommunene kan gjøre skoleveier og nabolag sykkelvennlige. Barn og unge trenger en sykkelopplæring som gir sykkelglede, øke sykkelbruken, og gjør oss trygge på å dele trafikken med bilene. Stortinget bør derfor bevilge penger til å bygge flere trafikkgårder og styrke samarbeidet mellom skole og frivillige sykkelaktører.

Dette er helt nødvendig om vi skal ha nubbsjans på å nå regjeringens eget sykkelmål. Skal dette skje må hver 7. bilreise kortere enn 5 km erstattes av sykkel, 80 prosent av barn og unge gå eller sykler til skolen og sykkeltrafikken i byer og tettsteder minst dobles.

Dette kommer ikke trillende av seg selv. På tide å gire om og la sykkelen komme foran bilen.