Akutt plast-forurensning på strendene i Amtaland, et offentlig og kommunalt ryddeansvar?

Av