Arbeiderpartiet er pro-aktive i tilrettelegging for næringsutvikling i Frogn

Jørn Barkenæs og Rita Hirsum Lystad

Jørn Barkenæs og Rita Hirsum Lystad Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Frogn har et mangfoldig og spennende næringsliv som gir arbeidsplasser, inntekter, og trekker mange besøkende til Frogn. Frogn Arbeiderparti er en pådriver for gode løsninger for næringslivet.

Frogn Arbeiderparti har deltatt aktivt i utformingen av kommunens nye næringsstrategi. Planens ambisjon er å legge forholdene til rette for et innovativt og fremtidsrettet næringsliv med utgangspunkt i opplevelser, reiseliv, kunst og kultur, og gode bomiljøer.

Frogn Arbeiderpartis vern av Gamle Drøbak støtter opp om de bedrifter og næringsliv-klynger som har etablert seg der, hvor besøksrettet næring som turisme, servering og kulturaktiviter står sterkt.

Frogn Arbeiderparti vil fortsette å støtte oppunder kulturtilbud utført av ulike aktører. I tillegg til egenverdien til disse aktivitetene, øker det antall besøkende til kommunen, som bidrar til økt aktivitet hos andre aktører i næringslivet.

Oscarsborg og Drøbak akvarium er kjente attraksjoner som trekker mange besøkende, og hvor mange besøkende til Drøbak kommer sjøveien. Kollektivtrafikk på sjø er voksende. Arbeidet med å legge til rette for fergetrafikk fra Sjøtorget må derfor videreføres. Behovet for dypvannskai utover den eksisterende kaia kan vi imidlertid ikke se at har begrunnelse i lønnsom næringsutvikling. Den har således en betydelig kostnad og liten eller ingen selvfinansiering. Frogn Arbeiderparti tar avstand fra den type næringsutvikling. Akvariet og turistinformasjonen ønskes imidlertid utviklet videre.

Frogn Arbeiderparti ønsker å ta vare på den hotelldrift som er etablert i kommunen. Vi er også positive til etablering av nye hoteller, men ønsker ikke hotellkonsepter som er arealkrevende eller som tilfører liten aktivitet utenfor hotellets vegger, som konferansehoteller, plassert sentrumsnært - hvor vi ønsker næring med større aktivitetsskapende potensiale.

Jord- og skogbruk gir lokale arbeidsplasser som også har betydning for verdiskapning i kommunen. Utvikling av gårdssalg for jordbruksprodukter er positivt for kommunens innbyggere samtidig som det trekker turister og handlende fra områder utenfor Frogn.

Badeanlegget Bølgen har blitt realisert etter flere års målrettet arbeid. Foruten arbeidsplassene skapt i tilknytning til dette, svømmeopplæring og helsegevinster, trekker det besøkende til Frogn. Frogn Arbeiderparti ønsker derfor å vurdere opprettholdelse av det gamle badeanlegget på Seiersten for å kunne gi bedre spesialtilbud, samt gi flere arbeidsplasser.
Andre arbeidsplasser som yter viktig service til innbyggerne, som Drøbak trafikkstasjon, er også viktige å beholde. Frogn Arbeiderparti vil derfor videreføre arbeidet med å legge til rette for slik drift.

Omgjøring av næringslokaler til boliger virker prisdrivende på gjenværende næringslokaler samtidig som den positive effekten av flere tilbud på et begrenset område forringes. Frogn Arbeiderparti ønsker således ikke omdisponering fra næring til bolig.

Det er også viktig for tiltrekning av nytt næringsliv at det kan tilbys arealer for oppføring av næringsbygg, herunder kontorhoteller. Det er derfor viktig med pro-aktiv regulering av slike områder, slik at prosessen går hurtigst mulig når næringslivet etterspør arealer.

Frogn Arbeiderparti legger således til rette for å ta vare på vårt eksisterende næringsliv og utvikle nytt næringsliv slik at vi kan beholde arbeidsplasser og få nye arbeidsplasser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.