Trygg oppvekst for barn og ungdom

Linn Sørvig, listekandidat #5 Frogn Høyre

Linn Sørvig, listekandidat #5 Frogn Høyre Foto:

Av
DEL

LeserbrevBarns rett til en trygg oppvekst er grunnleggende for å skape et godt samfunn for alle. Velfungerende familier gir trygghet og tilhørighet, og skaper rom for utvikling. Samtidig er det viktig at Frogn har gode ordninger for å ivareta barn som likevel ikke opplever trygghet i hjemmet. Vi vil gi barna våre trygge rammer og nødvendige muligheter til å realisere sine evner, drømmer og ambisjoner. Vi vil gi elever som har behov for ekstra oppfølging hjelpen de trenger så tidlig som mulig. Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og økt læringsutbytte. Det er ofte de som sliter mest som har behov for de beste lærerne.
Frogn mangler tilbud for de eldste ungdommene. Det bør legges til rette for flere aktivitetstilbud og Frogn Høyre vil ønske aktiviteter som eksempelvis ungdomskafe, bowling, lazer tag, klatrepark mm velkommen.

Frogn Høyre vil
• gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid når dette er nødvendig
• satse på tidlig innsats i barnehage og skole
• fortsatt ha fleksibelt barnehageopptak fra barnet fyller 1 år
• at Frogn kommunes barnevern skal tilfredsstille kravet til «Grønt lys»
• at mobbing skal være et tema allerede i barnehagen
• videreføre mobbeombud og skolelos
• etablere egen helsestasjon for gutter
• at Frognskolene sertifiseres som dysleksivennlige skoler
• gi elever med høyt læringspotensial mulighet til å ta fag på et høyere klassetrinn
• kommunen øker antall lærlingeplasser, eksempelvis innen pleie og omsorg
• at det legges til rette for bygging av en ny idrettsbarnehage på Heer, alene eller som et samarbeid med DFI

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags