Forebyggende innsats for barn og ungdom i Frogn

Per Sætre Aas, 3. kandidat Frogn Venstre.

Per Sætre Aas, 3. kandidat Frogn Venstre. Foto:

Av
DEL

LeserbrevVenstre er opptatt av at barn og ungdom i Frogn skal ha aktivitetstilbud tilpasset den enkeltes behov. Aktiv fritid er viktig ved forebyggende innsats ovenfor barn og ungdom. Frogn skal være en kommune som sørger for arenaer og rammebetingelser for å kunne gi et best mulig tilbud innen breddeidrett, kultur og andre aktiviteter.

Kulturskolen er en viktig dannelsesarena der barn og unge får erfaring med å utøve musikk og scenekunst. Kulturskolen skal ha tilbud både på et grunnleggende nivå og for viderekomne, men bredde og deltagelse skal ha prioritet.

Idrett er viktig for både trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Den offentlige innsatsen må rettes inn mot å sikre mangfoldet i idretten ved å gi tilbud som aktiviserer barn og ungdom. Breddeidretten er en viktig arena for inkludering. I tillegg til organisert idrett, kultur og foreningsliv er det viktig at det finnes lavterskeltilbud for uorganisert ungdom.

Vi ønsker at fritidsklubben i Frogn skal være et attraktivt rusfritt tilbud for de unge med kompetente ledere som rollemodeller. Ikke minst har fritidsklubben enn unik posisjon til å knytte til seg uorganisert ungdom. Venstre har utfordret Underhuset til å ivareta gamere og skatere. Vi vil jobbe for at Sisterhood, nettverksgrupper for unge jenter, blir et implementert tilbud i kommunen.

For å sikre et godt aktivitetstilbud for barn og ungdom vil Venstre ha ventelistegaranti i kulturskolen og videreutvikling av samarbeidet med Frogn idrettsråd. Venstre vil sikre ballfeltet på Ullerud til organisert og uorganisert aktivitet. Det er et ønske at kompetent personell i kommunen veileder lag og foreninger når de inkluder unge med spesielle behov. Venstre vil innføre fritidskortet for å sikre at barn fra lavinntektsfamilier får like fritidsmuligheter som andre barn.

Venstre vil prioritere kulturstøtte til organisasjoner som planlegger arrangementer knyttet opp mot barn og ungdom. Vi vil at lag og foreninger med tilbud til de unge skal ha fri tilgang til egnede lokaler i kommunale bygg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags