Gå til sidens hovedinnhold

Digital satsing i de kommunale barnehagene

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

10. januar i år kunne vi i Amta lese Kjell G. Moen sine betraktninger om hvor viktig barnehagen er for å sikre tidlig innsats. Han pekte på at barnehagene i Frogn ikke har vært tilstrekkelig prioritet i kommunen de siste 5 årene og ikke fått de rammebetingelsene som er avgjørende for å legge grunnlaget i de viktige oppvekstårene. Som foreldrerepresentanter i Samarbeidsutvalget ved Heer og Trollberget barnehage stiller vi oss bak denne vurderingen.

Tidligere denne uken uttrykte også Pia Roxrud, pedagogisk leder ved Heer Barnehage, bekymring for manglende digital satsing i barnehagene. De kommunale barnehagene har utdatert utstyr, noe som gjør det vanskelig å etterleve rammeplanen for barnehager.

I rammeplanen står det «Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte oppom barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn». Det er nettopp læringsmiljøet for alle barn vi ønsker å dra frem.

I en verden med økte sosiale forskjeller er det utrolig viktig at barnehagene er med på å sikre at alle barn har like muligheter til å følge med i den digitale utviklingen. Rammeplanen vektlegger at de ansatte i barnehagene skal utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna. For ansatte i de kommunale barnehagene i Frogn er dette umulig å gjennomføre på grunn av manglende digitale verktøy.

Som foreldre er vi veldig glade for at barnehagene i kommunen har engasjerte ansatte, som Pia Roxrud er et eksempel på. Vi støtter fullt og helt hennes innspill. I tilsvaret til Pia Roxrud sier kommunen at de ser på muligheten for å skaffe midler til digital oppgradering av barnehagene og det loves anskaffelser i løpet av inneværende år. Nå håper vi bare at det settes av tilstrekkelig midler og at oppgraderingen skjer så rask som mulig, nettopp fordi barnehagene er en svært viktig instans for å bidra til at alle barn får like muligheter!

Hilsen Samarbeidsutvalget ved Heer Barnehage og Trollberget Barnehage

Kommentarer til denne saken