Frogn Pensjonistparti. Partiet for livsglede, framtid og folkehelse

Av
DEL

LeserbrevBoligutviklingen er i stort omhandlet i kommunens handlingsplaner. Våre prioriteringer er relatert til det vi har støttet tidligere, men som enda ikke er gjennomført.

Vår kommune trenger både flere innbyggere og økt næringsutvikling. Dette setter behovene opp mot hverandre når det gjelder vern av marka, kontra avsetting av områder for bolig og næringsutvikling. Økt befolkningsvekst og næringsvirksomhet bidrar til en bedre kommuneøkonomi. Frogn Pp vil derfor:

Bygge minst 150 boliger i året. Kolstad, herunder tverrveien, Klommestein og Odalen og Nordre Frogn er våre prioriterte boligområder. Disse områdene bør utvikles før man igangsetter nye og større områdeboligreguleringer

Etablere et betydelig antall tilrettelagte omsorgsboliger for velfungerende eldre, der de kan bosette seg før de eventuelt får behov for sykehjemsplass. Boligene bør ha tilgang på helsepersonell, frisør, sosiale arenaer mv.

Arbeide for at rusboligen i Husvikvegen omgjøres til bemannete omsorgsboliger for unge uføre eller eldre og heller lokalisere rusboligen utenfor sentrumsnære områder

Unge uføre skal ikke bo i sykehjem, men i egnet bolig/omsorgsbolig. Behovet er utredet og bygging iverksettes snarest mulig.

Avvente bygging av nytt rådhus, inntil alle muligheter for en eventuell kommunesammenslåing er usannsynlig.

Ikke innføre boplikt i kommunen

Regulering av en dypvannskai utenfor Sjøtorget. Denne vil bidra til at området utvides og vi mener utvidelsen skal bidra til økt næring og aktivitet på Sjøtorget. Eventuell byggestart vil først skje når andre prioriterte behov innenfor helse-, omsorg-, velferd, skole og kultur er ivaretatt.

Utvikle akvariet til å bli et framtidsrettet og interaktivt akvarium

Regulere flere områder for framtidig næringsutvikling. Dette arbeidet gjøres samtidig som man fastsetter en
juridisk markagrense

At alle offentlige bygg i Frogn kommune skal være universelt utformet. Dette gjelder også uteområder tilrettelagt av kommunen for fri benyttelse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags