Honnør til byggesaksavdelingen

Christian Ingolfsrud er enhetsleder for byggesaksavdelingen i Frogn. Arbeidspulten hans må ha sterke bein.

Christian Ingolfsrud er enhetsleder for byggesaksavdelingen i Frogn. Arbeidspulten hans må ha sterke bein. Foto:

Av
DEL

LESERBREVI Amtas fredagsutgave omtales byggesaksbehandlingen i Frogn. Her fremgår det at flere politiske partier ønsker at det gjennomføres kundetilfredshets undersøkelser blant tiltakshavere, og at det gjennomføres en intern utredning som skal foreligge i september neste år.

Allerede for 1 år siden valgte Frogn Næringsråd å gå dypere inn i problematikken. Vi tok initiativet til et dialogmøte mellom kommunens plan- og bygge-avdeling, og aktørene i bygge-bransjen; - entreprenører, byggefirmaer, arkitekter og utviklere. Møtet hadde et konstruktivt utgangspunkt: ‘’Hvordan identifisere og fjerne tidstyvene i byggesaksbehandlingen i Frogn’’. Ut fra et godt besøkt møtet ble det identifisert 13 tidstyver, og anbefalinger på hvordan disse skulle angripes og fjernes. Det vil føre for langt å gjengi disse, men oversikten med anbefalte løsninger er lagt ut Frogn Næringsråds websider

Bransjen har også en vei å gå

Hva som imidlertid i denne sammenheng er viktig å få frem, er at det ikke bare er innen plan-og bygge etaten at det finnes tidstyver, - i stor grad erkjennes mange forhold der byggebransjen, tiltakshavere ansvarlige søkere og rådgivere selv er ansvarlig, og der man finner et betydelig forbedringspotensial.

Fjorårets møte ble fulgt opp med et nytt møte for et par uker siden, der man gjennomgikk hva som hadde skjedd/ikke skjedd på det siste året. På noen områder var det klar bedring, mens det på andre områder ikke var skjedd så mye. Rapporten fra møtet vil snart foreligge.

Politikerne kan også raskt bidra til å fjerne tidstyvene. Mens man f.eks i Vestby har 11 møter i Plan og miljø i 2017, er det fastsatt sju møter i MPB i Frogn. Færre møter kan medføre at saksbehandlerne ikke rekker den lovpålagte fristen på tre måneder og dermed går glipp av gebyr.

Politisk ansvar

Saksbehandlingskapasitet er også et politisk ansvar, I Frogn er det nå i praksis kun 3,5 årsverk i avdelingen for byggesaker. De ansatte der gjør en formidabel innsats, og behandler over 300 saker pr år. Bevilgning til flere saksbehandlere er noe som kan bidra til raskere saksgang. Til glede for alle. Noe å tenke på for partiene i disse budsjettider?

Frogn Næringsråd vil fortsatt følge opp utviklingen i saksbehandlingstider og fortsatt arbeide for å fjerne tidstyvene og effektivisere samarbeidet mellom kommunens administrasjon og bransjen.

Avslutningsvis, - de ansatte i Frogns Enhet for samfunnsutvikling har vist en forbilledlig, positiv innstilling til dialog med bransjen for å effektivisere samarbeidet. Honnør til dem for dette!

Sindre Sandberg

Sindre Sandberg Styremedlem i Frogn Næringsråd og Tømmermester

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags