Foreslår boliger for barnefamilier på rådhustomta

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerByutviklingsplanen skal styrke Gamle Drøbak som det levende kommunesenteret i Frogn, og Dyrløkke som kommunens andre handelssentrum. Utviklingen skal bidra til en mer sammenhengende by med attraktive nærings- og boligområder.

Som det fremgår i oppslag i Amta den 19. oktober ble planen sendt tilbake til Rådmannen for ytterligere utredning av spørsmål reist av Høyre. Frogn Arbeiderparti er enig i at flere av disse spørsmålene fortjener ytterligere utredning, ikke minst de som tar opp forhold knyttet til kollektivtrafikk og myke trafikanter.

Rådmannens forslag var heller ikke i tråd med Frogn Arbeiderpartis syn på viktige punkter. Sentralt i dette står trafikale utfordringer.

Mer trafikk

Trafikken over Ullerudsletta er nå blitt så høy at normen tilsier flere kjørefelter. Det er derfor foreslått fire felter i planen. Når det ikke er endringer i hver ende, betyr imidlertid dette bare at lang kø byttes ut med bred kø. Finansieringen er også en utfordring. Konsekvensen av den store biltrafikken blir følgelig etter Frogn Arbeiderpartis syn at vi ikke kan gjennomføre tiltak syd for Ullerudsletta som medfører ytterligere trafikkøkning.

Bygg heller på Kolstad

Videre mener Arbeiderpartiet det ikke bør etableres nye boliger og barnehager langs vår mest trafikkerte transportåre, hvor beboere utsettes for både støy og forurensning. Frogn Arbeiderpartis prosjekt, som er vedtatt i kommunestyret, er å tilføre nye boliger gjennom feltutbyggingen på Kolstad. Derfor mener vi at på Ullerudsletta bør næringsformålet beholdes. Vi mener også at de grønne lungene på ballsletta på Ullerud må beholdes og ikke reduseres.

Boliger på rådhustomta

Dersom resultatet av pågående utredning viser at det blir aktuelt å flytte rådhuset til et areal nord for Ullerudsletta, vil det bety at trafikken til nåværende rådhustomt reduseres så mye at det åpner opp for boliger på rådhustomta. Kommunens tomt er nabo med barneskole, ungdomsskole, idrettsanlegg, og grønne lunger som prestegården. Dette vil danne rammen for et godt og barnevennlig bomiljø.

Det er for få parkeringsplasser til pendlerformål, og til besøksformål for Bølgen, idrettsanleggene og Gamle Drøbak. Derfor mener vi at det det i tilknytning til rådhustomta vil være aktuelt å legge til rette for en romslig parkeringskjeller.

Frogn Arbeiderparti har derfor, under forutsetning av at rådhuset flyttes, foreslått at det lyses ut arkitektkonkurranse hvor formålet skal være et høyt antall boliger tilpasset barnefamilier, og parkeringskjeller som øker kapasiteten for overnevnte formål og de nye boligene.

Det er således ikke slik at fortetting i området ikke skal forekomme på Seiersten og Ullerud, men vi må ta inn over oss de trafikale beskrankninger som foreligger, i tillegg til at vi vil sikre gode trygge bomiljøer for de som bor i disse områdene i dag.

Frogn Arbeiderparti vil derfor legge tyngdepunktet på Dyrløkke, og på rådhustomta dersom den blir frigjort.

Jørn Barkenæs

Nestleder Frogn Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags