Det føles merkelig å bo i Nordre Frogn for tiden. Vi er vant til å bli neglisjert av de fleste av Frogns politikere, men plutselig ble vi interessante for Nesoddens politikere! Blylaget vel har satt spørsmålet om grensejustering mellom Nesodden og Frogn på agendaen fordi de opplever et kunstig og strevsomt skille midt i bygda. Da Nesoddens kommunestyre vedtok å åpne for å se på saken, gikk Frogns politikere i vranglås. Hva med å spørre oss som bor her? Det er ingen hemmelighet at mange her synes det er mye lenger til Drøbak enn andre veien, for å si det sånn.

Vi er mange som kjemper for de små lokalsamfunnene rundt i Nordre Frogn, og derfor hilste vi egen kommunedelplan for Nordre Frogn velkommen. Vi stilte på folkemøter og arrangerte eget møte på Digerud grendehus der engasjementet var stort. Planen skulle styrke Nordre Frogn bl.a. ved å sørge for at «navet» i bygda, Dal skole, skulle beholdes.  Hvordan er det da mulig av rådmannen å komme med forslag om å nedlegge Dal skole før kommunedelplanen er vedtatt?? Og tror han at den gode lærerkompetansen som er bygd opp over flere år, bare vil komme tilbake hvis skolen gjenåpner etter to år? Vi undres, og forstår ikke hvordan dette utspillet kan styrke Nordre Frogn.

Her på Garderveien sliter vi med gammel asfalt som stedvis er som mosaikk, men det er jo ikke rart, for kommunen har utsatt vedlikeholdet gang på gang. Nå ser det ut til at vi skal få ny asfalt, men kommunen skal lage et forprosjekt til 500.000,- først, for det hele kan komme opp i en kostnad på 25 millioner! Vi håper noen spør oss som bor her og som bruker veien daglig om hva slags trafikk som faktisk foregår på Garderveien og hva vi ønsker mht oppgradering. Hvis man bare legger ny asfalt og ikke lager gang- og sykkelvei langs hele Garderveien, kan det visst gjøres til 5 millioner. Men dette kan altså bli så dyrt for kommunen at husbyggere og hytteeiere som ønsker å konvertere hyttene sine nå blir avkrevet å være med og betale for asfalt-gildet. Krever de det samme av NAF som daglig kjører mange øvelseskjøringer til glattkjøringsbanen? Dette er enda et uforståelig utspill sett i sammenheng med å ville styrke boligbygging og hyttekonvertering i denne delen av bygda.

Posten har forresten funnet det for godt å nedlegge avdelingen på Fagerstrand, der er vi gjennom mange år allerede har hatt en tilhørighet til Nesodden for å hente pakker og kjøpe posttjenester. Nå må vi til Flaskebekk. Eller skal vi til Vinterbro? Det vites ikke, for noen har fått beskjed om det ene, noen det andre.

Som om ikke dette var nok, så vurderes det å nedlegge Teigen miljøstasjon. Den ligger riktignok rett over kommunegrensa til Nesodden, men vi i Nordre Frogn bruker den flittig, for der er det både orden og god service. Det er rett og slett en veldrevet miljøstasjon. Nesoddens politikere har protestert, med Nina Sandberg i spissen, men hva med Frogns politikere? De synes at denne protesten får Nesodden ta seg av. Frogns politikere overlater til Nesodden å protestere mot nedleggelse av Teigen.

Når da Nesoddens politikere er åpne for å vurdere en grensejustering med Frogn, så er det kanskje ikke så rart at en del mennesker her er positive til det. Men Frogns politikere har altså sagt klart nei. Da håper vi at de for fremtiden viser evne og vilje til å satse på Nordre Frogn – og ikke nedlegge Dal skole eller kvele oss med urimelige økonomiske og byggtekniske krav.

Å bo i Nordre Frogn er uten tvil å bo i en utkant, og som mange andre utkantsamfunn, må vi kjempe for å opprettholde livskraften her. Jo sterkere vi føler for stedet vårt, jo sterkere livskraft får vi her, noe som igjen styrker vi vår identitet og tilhørighet. Jeg tror vi er mange i Nordre Frogn som er veldig glad for å bo her og som elsker alle de fine kvalitetene og opplevelsene naturen og nærområdene gir oss. Gjennom velforeninger, støtteforeningen for Skaubygda, Skaubygda IL osv. møter vi hverandre som naturelskere, som idrettsglade naboer og engasjerte foreldre. I mange andre utkantsamfunn kjemper de mot at lokale bedrifter skal legges ned eller mot at butikken skal legges ned. Vi kjemper mot at Dal skole skal legges ned og mot at Teigen skal nedlegges! Støtt vår underskriftsaksjon mot nedleggelse av Teigen ved å gå inn på www.underskrift.no og søk på Nei til nedleggelse av Teigen.

Runa Helmersen

Slottet vel