Åpner Amta fredag og leser oppgitt innlegget til Bente Bjerknes Haugen. Selv om jeg er glad for at hun setter Dal skole og barnehage på dagsorden. Jeg er hverken overrasket eller forundret over at Frogns politikere prøver å kutte støtten til Dal skole og barnehage og da direkte svekker hele Nordre Frogn.

Les også: Vinn/vinn eller tap/tap - det handler om Dal barnehage og skole

Selv om politikere fra alle partier jeg høsten 2016 hadde kontakt med som daværende fau leder i forhold til rådmannens forlag om å legge ned Dal skole , ga klar og tydelig beskjed at de ønsket IKKE legge ned skolen. De ønsket,  og skulle sørge for å styrke Nordre Frogn! Alle partiene var enige om at det er viktig at man ikke lar denne delen av kommunen dø ut, noe den nettopp kan komme til å gjøre dersom man nå svekker barnehagen på Dal.

Ved å ikke gi tilskudd som bemanner barnehagen og sikrer at alle de som ønsker plass på Dal får det, gjør de ikke Nordre Frogn attraktiv for barnefamilier å bosette seg. Når skal politikerne la menneskene i Nordre Frogn få føle seg trygge på at de er likeverdige innbyggere, og at de skal få bo et sted som er trygt og ikke nedleggingstruet? Jeg observerer om ikke overasket men med et stikk av skuffelse at Frogn politikerne med unntak av KrF, igjen bryter sine løfter om å styrke Nordre Frogn