Utfordringer i DFI fotball

SLÅR TILBAKE: Arild Dregelid kritiserer Amta for å være mer optatt av «clickbait» enn fakta. Han mener også fotballmamma Nina Granum Lycke har misforstått en del.

SLÅR TILBAKE: Arild Dregelid kritiserer Amta for å være mer optatt av «clickbait» enn fakta. Han mener også fotballmamma Nina Granum Lycke har misforstått en del.

Av
DEL

LeserbrevDFI fotball gjennomførte ekstraordinært årlig møte 21. november. Bakgrunnen var behov for å orientere om den økonomiske situasjonen, slik vi lovde på de ordinære årlige møtet vinteren 2018.

Kort fortalt ligger vi an til et underskudd, som vi prøver å begrense mest mulig gjennom ulike tiltak. Den økonomiske ubalansen skyldes primært at vi ikke har klart skaffe planlagte inntekter. Den største inntektssvikten er på treningsavgifter, fotballavis som ikke ble utgitt og Badebycup som ikke ble gjennomført. Samtidig har vi større kostnader enn budsjettert på treningsutstyr til breddelagene, treningsleir til A-laget og på samlede lønnsutgifter. Ubalansen er fordelt på hele fotballgruppa, og ikke kun A-laget.

I møtet var det mange spørsmål som vi forsøkte å besvare etter beste evne. Amta presenterte dessverre sterkt misvisende tall, og at undertegnede har meldt fra til valgkomiteen at jeg ikke tar gjenvalg som styreleder er en «sjokkbeskjed». Å ha en lokalavis som er mer opptatt av «clickbait» enn fakta er ugreit.

Arild Dregelid

Styreleder DFI fotball

Etter møtet har det vært kritiske ytringer i sosiale medier og i Amta. Lengst går fotballmamma Nina Granum Lycke, og enkelte av hennes påstander kan ikke stå uimotsagt. Vi har et sterkt ønske om lokal forankring for A-lagene våre, og vi har en god stamme av egenutviklede spillere. Utfordringen er at de fleste ungdommene reiser fra Frogn i 19-20-årsalderen, så vi har få «voksne» spillere. Derfor trenger vi også spillere utenfra for å kunne holde et bra sportslig nivå. Og det er viktig, ellers ville vi ikke klare å beholde talentene i egen klubb.

Vi har satset på jentene i mange år, og det gir resultater. Vi sørger for at de to A-lagene får utstyr, treningstider osv. som er likeartet. Samtidig er det forskjeller; herrelaget spiller i en landsdelsserie, mens damelaget hittil har spilt i en kretsserie. Nå gleder vi oss til å følge jentene i 2. divisjon neste år.

Granum Lycke har totalt misforstått arbeidsoppgavene til våre heltidsansatte når hun spør: «er de ansatt for A-laget?» For det første jobber begge for hele klubben, selv om Teitur har en delt stilling som sportslig leder og A-trener. Å påstå at de ikke jobber for barnefotballen er ufint. Daglig leder Ken Bampton er den som følger opp banefordeling, kampoppsett i barnefotballen, arrangement og mye mer. Teitur har blant annet sportslig ansvar for fotballskolene. For det andre legger begge ned en formidabel arbeidsinnsats for fotballgruppa. De står på langt utover den arbeidstiden de får betalt for, til beste for DFI fotball. Per i dag brukes altfor mye tid på å løse småfloker og -konflikter mellom voksne som ikke alltid er innstilt på å følge klubbens retningslinjer. En del av dette skyldes at klubbstrukturen har vært svak mens lagskulturen er sterk. Dette griper vi fatt i arbeidet med å bli kvalitetsklubb. Vi vil gradvis få effekt av denne innsatsen, gjennom en tydeligere sportslig profil, bedre organisering og flere aktiviteter.

DFI fotball kan de senere årene vise til mange gode resultater. Vi tar kretsmesterskap og får frem landslagsspillere. Men kanskje viktigst; vi bidrar til trygge oppvekstvilkår og forebyggende folkehelse gjennom positive aktiviteter for små og store fotballspillere – hver dag! Vi har et enda større potensial som kan realiseres, og det må vi gjøre gjennom samarbeid.

LES OGSÅ:

    Skriv ditt leserbrev her «

    DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

    Artikkeltags