Et varslet verdifall for Gamle Drøbak

Drøbak

Drøbak Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevI forslaget til ny verneplan for Gamle Drøbak, som nå er ute på høring, er det fra kommunestyrets flertall lagt inn begrensninger av typen «kan og bør» der fagmyndighetene sier «skal og må». Mye av begrunnelsen oppfattes å være at en verneplan med tydelige begrensninger på hva den enkelte huseier kan foreta seg med sin bolig er for kostbart for boligens eier, og at eier derfor bør ha anledning til å gjøre det aller meste av bygningsmessige endringer etter eget skjønn.

Faktum er imidlertid at bevaring med strenge reguleringsbestemmelser tilfører de regulerte boliger merverdi.

En større undersøkelse er utført av Martin Austvoll Nome, som arbeider i kommunerevisjonen i Oslo, og Morten Stige som arbeider hos byantikvaren, publisert i 2016, (https://byantikvaren.no/2016/12/21/verneverdig-bebyggelse-er-verdt-mer/), beskrives slik av Aftenposten den 19 des. 2016: «Trodde du at vernebestemmelser bare var til bry for huseiere? Tro om igjen. Verneverdige boliger er mer verd enn andre boliger, og prisene holder seg høyere over tid, er konklusjonen i en unik studie.» Merverdien er betydelig; 7,4 % for eneboliger, 5,0 % for småhus og 1,8 % for leiligheter. Merverdien er størst i sammenhengende strøk, og gjelder også i noen grad tilgrensende områder. Tilsvarende undersøkelser i England, Sverige og Danmark viser samme hovedtrekk.

Med hensyn til vedlikeholdskostnader har Akershus bygningsvernsenter opplyst at vedlikehold med bruk av materialer av samme kvalitet som opprinnelig når noe må skiftes ut har en betydelig verdi i forhold til materialenes levetid, og derfor om lag like god økonomi som å stadig skifte ut med dårligere materialer. Følgelig er vedlikehold som utføres med det som upresist benevnes gode kopier ikke bedre økonomi enn utskiftninger det mer presise tro kopier.

Hva forvaltningen av planen angår har professor og jurist Michael Kahn v/NTNU, som gjengitt i Amta 1.3.17, sett på konsekvensene av alle kan og bør formuleringene, og konkludert med at dette vil skape et stort behov for skjønn, og derav et større byråkrati. Dette vil påføre kommunen og tiltakshaver merarbeid og kostnader.

Det er således lite belegg for å hevde at et godt juridisk vern medfører en ulempe totalt sett. I tillegg kommer inntekter fra turistnæringen innbyggerne til gode, og det har vel formodningen for seg at det å kunne vise frem autentiske strøk har betydning for besøket.

Argumenter som ofte fremføres for fri ombygging er tilpasning til personlige behov ved familieforøkelse, overtakelse ved arv, eller fritidsinteresser, som medfører behov for endring av bolig. Vi forstår det individuelle ønsket. Vi kan imidlertid ikke la de få ødelegge for de mange. Manglende adgang til endringer er for øvrig ikke en problemstilling som er spesiell for Gamle Drøbak. Det gjelder stort sett all blokkbebyggelse, og en god del andre boliger.

Frogn Arbeiderparti ønsker en utvikling hvor vi tar vare på kulturminner, turistnæringen og boligverdier. Dette krever imidlertid at verneplanen som er på høring bringes tilbake mot det Rådmannen la frem for Hovedutvalg for miljø, plan- og bygg den 17.10.16. Kulturminnevernet representerer ingen motsetning mot økonomiske interesser, men er tvert i mot en vinn – vinn situasjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags