I Frogn kommune er det mange med god økonomi som tåler en eiendomsskatt som monner

Av