Kvalitetsreform i eldreomsorgen og 1 milliard til velferdsteknologi

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leserbrev- Arbeiderpartiet presenterer ny politikk som vil ha stor betydning for våre eldre, deres familier og pårørende. Gjennom blant annet en kvalitetsreform og 1 milliard kroner til velferdsteknologi vil vi sikre overgangen til framtidens eldreomsorg i Norge.

Arbeiderpartiets omsorgsplan retter seg inn mot tre områder:

•En «bo hjemme-reform » med vekt på hjemmetjenester, velferdsteknologi og boformer som gjør det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger.

•En «kvalitetsreform» for å sikre kvalitet for alle eldre i alle kommuner.

•En «aktivitetsreform» med vekt på aktivitet, livsglede og opplevelser for eldre.

Alle partier ønsker å styrke og å forbedre omsorgen for eldre og stort sett gir dette seg utslag i generelle og ganske luftige tanker og løfter. Det er derfor både viktig og nødvendig at Arbeiderpartiet, denne gangen går litt grundigere inn i det hele og viser forståelse for de utfordringer både den enkelte bruker, pårørende og kommunene står overfor når det gjelder omsorgstjenestene. De viktigste signalene som gis er for det første at det vises en forståelse for at omsorgstrengende eldre ikke er en homogen gruppe, men mennesker med ulike behov, ulike ønsker og ulikt syn på hva som er «det gode liv». Like forskjellige som resten av befolkningen. En slik erkjennelse må nødvendigvis føre til varierte tilbud. Tilbud som tilpasses den enkelte og ikke slik at den enkelte må tilpasse seg det tilbudet som gis. For det andre skal kvaliteten på tilbudene sikres på en bedre måte, hvilket i seg selv naturligvis er bra - men en kvalitetsheving og et større mangfold vil med stor sannsynlighet også føre til at omsorgstjenestene blir mer attraktiv for sykepleiere og andre aktuelle helsefaglige yrkesgrupper. En av de store utfordringene er nettopp å kunne rekruttere og å beholde dyktige fagfolk innen denne sektoren og da kreves det at det kan tilbys hele faste stillinger, muligheter for etter- og videreutdanning, akseptable turnusordninger og et miljø som åpner for nytenkning og utvikling. Og for det tredje ser Arbeiderpartiet nødvendigheten av en styrket kommuneøkonomi for at disse endringene skal kunne realiseres.

Frogn kommune, har hatt en god utvikling av disse tjenestene. Dette skyldes ikke minst dyktige medarbeidere som har pekt på gode faglige løsninger, bidratt sterkt til at nye ideer har grobunn og skapt gode tjenester og et godt miljø i sitt daglige arbeid. Utformingen av og tjenestene ved det nye helsebygget på Ullerud, er et resultat av dette. Den største utfordringen nå er å få etablert et tilstrekkelig antall omsorgsboliger – og arbeidet med dette er i gang.

Det er ved valg og i valgkampene partiene tvinges til å presentere nye ideer og nye retninger ut fra de erfaringer som er gjort. Deres rolle er å anvise en retning og å sørge for at budsjettene utvikles i takt med dette. Arbeiderpartiet har med dette tatt et tydelig skritt i retningen for å bedre omsorgstjenestene og forplikter seg til at kommunen skal gis ressurser til å gjennomføre dette.

Rita Hirsum Lystad og Kjell Engebretsen

Frogn Arbeiderparti

Drøbak

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags