Gå til sidens hovedinnhold

OPS-privatiseringen av omsorgsboliger – ufattelig kommunal sløsing

Christian Hintze Holm

Nesodden SV

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunen har lenge manglet omsorgsboliger. I 2010/11 la vi mye arbeid i å finne gode tomter, for å gjøre klart for å bygge. Men deretter skjedde lite. Da temaet omsider dukket opp igjen i 2014, fant et flertall – Ap, Frp, Venstre, KrF og Høyre – på å privatisere: Boligene skulle bygges av private på en privat tomt, og leies tilbake til kommunen i 30 år – en såkalt OPS-kontrakt.

Absurd pengebruk

Privatiseringen ble et kolossalt feilgrep. Når boligene kommer, om noen år, er det med en lite egnet plassering inne i skogen nord for Fjellstrand. Og det dyreste som noen gang er bygget i offentlig regi på Nesodden: Ubegripelige 170 millioner for 30 små boliger med en fellesdel; nær seks millioner for hver. I tillegg bindes kommunen i 30 år til en privat kontraktør, til en total kostnad på over 30 millioner. Pengebruken fremstår som helt ute av kontroll. Hvordan kunne det bli slik?

OPS-vedtak mot sterke advarsler

SV advarte sterkt mot OPS-modellen da kommunestyret behandlet saken i 2014. Vi foreslo at kommunen i stedet straks skulle bygge på egne tomter, og ba flertallet svare på følgende:

- OPS er dyrere enn kommunal finansiering. Kommunen låner mye billigere enn private, i følge kommunens økonomisjef 40 %. Og enhver boligeier vet at å leie er dyrere enn å eie.

- Å binde seg i 30 år til én privat eier er svært uheldig. Kommunens behov endres, og endringer blir dyre og vanskelige når de må forhandles frem med en kontraktør i monopolsituasjon.

- En avtale som skal binde kommunen i 30 år krever svært god forhandlingskompetanse. En dårlig avtale kan få store negative konsekvenser.

- Kommunen overtar når boligene er 30 år gamle og kostnadene gjerne øker.

- Påstanden om at kommunen selv mangler egnede tomter er feil (vi nevnte Fagerstrand, Jaer og Skoklefallåsen; nylig regulert eller sonet til slikt).

- Det finnes ikke et reelt marked på Nesodden for slik OPS. Man forutsatte tre til fem tilbydere, som både skulle ha «tilgang til egnet tomt» på minst 7000 m² og «tilstrekkelig styrke og langsiktighet til å kunne forplikte seg i 30 år». Disse finnes ikke.

- Få (om noen) regulerte private tomter tilfredsstiller kravene.

- Dersom OPS-kontraktøren selv må lage en reguleringsplan, kan kommunen ikke binde seg til å vedta den. Nesodden har erfaring for at konflikter om slikt kan gi erstatningsansvar. Og regulering tar minst ett år, trolig to. OPS tar dermed lengre tid, ikke kortere.

- Det er stor usikkerhet om avgiftsreglene. Kommunen slipper 25 % MVA, men det gjør ikke private. OPS-prosjektet bygger på en uviss forutsetning om at disse likevel får fritak.

Det tause flertall

Flertallet ville ikke svare på noe av dette. Jeg har sjelden opplevd en så taus forsamling! Vi appellerte særlig til Ap om å ikke bare høre på Høyre, men lytte til våre argumenter. Vi talte for døve ører. For oss var det oppsiktsvekkende at Ap mener OPS ikke er privatisering. Hva kalles det ellers når private bygger boliger som kommunen binder seg til å leie tilbake med 30 års privat drift?

Jeg redd de rett og slett ikke forsto hva de gikk inn i. Det var som om flertall i salen betydde at de ikke trengte å sette seg så godt inn i saken. Det må jeg tro når eneste svar var at kommunen «mangler tomter» (noe som var feil) og «ikke har råd til å låne» (til tross for at vi forklarte at OPS høyst sannsynlig er dyrere enn å låne (i følge rådmannen over en million i året), i alle fall ikke billigere. Et forslag om først å få en vurdering av OPS opp mot kommunal finansiering og bygging ble også nedstemt, og OPS ble vedtatt.

Privatiseringen som ble en skandale

Så forsvant saken inn i en hengemyr. Tausheten senket seg over den i mer enn ett år. Mye av det vi hadde advart om var i ferd med å gjøre den til en skandale: Kommunen satt i praksis med kun én tilbyder. Denne manglet regulert tomt, lokaliseringen var merkverdig, og kostnaden var langt høyere enn forutsatt.

Vi krevde gjentatte ganger å få saken opp i kommunestyret, eller i alle fall få en orientering, men ordføreren avslo. Omsorgsboliger på Fagerstrand ble også utsatt, i påvente av OPS-prosjektet.

Sent i fjor kom saken omsider til kommunestyret. Den store kostnaden skapte behov omfattende subsidiering av husleiene. Nå skulle kontraktøren også få selge ti av boligene selv, for å få ned prisen. Konkurransevilkårene som andre hadde forholdt seg til var dermed endret. Men flertallet følte seg visst så bundet av privatiseringsopplegget sitt at de vedtok å fortsette. Nå også med MdG på slep, trolig i lojalitet til sine nye alliansepartnere i Høyre og Ap.

OPS-modellen rakner

På halvannet år var vi ikke kommet et skritt nærmere byggestart. Og nå begynte selve OPS-modellen å rakne: Heller ikke forventningen om avgiftsfritak slo til. Det var kritisk, ikke minst fordi flertallet like i forveien hadde vedtatt at kommunen skulle overta risikoen for dette. Den private parten hadde avvist den opprinnelige forutsetningen om at de skulle bære risikoen. Og flertallet hadde samtidig stemt ned Rødts forslag om å utsette avtaleinngåelsen til avgiftsspørsmålene var avklart.

Igjen kom saken til kommunestyret, men først etter et mislykket forsøk på å tilpasse OPS-leieavtalen til avgiftsreglene. I stedet ble det nå lagt opp til at kommunen skulle omgå hele leiemodellen, ved å tre inn som «formell byggherre» og kjøpe de 30 boligene. Det var klart at prosjektet var blitt ekstremt dyrt, og langt utenfor de opprinnelige konkurransevilkårene. Men flertallet gikk ut fra at ingen ville klage, og vedtok igjen å fortsette.

Privatisering uten reell konkurranse

Rødt klager nå kommunen inn for KOFA for brudd på anskaffelsesreglene. Men det viktige er egentlig ikke om kommunen blir felt, selv om saken uansett må sies å være i kanten av det lovlige. Reglene kan jo fremstå som firkantede. Men saken belyser svært tydelig at det er grunner til at vi har slike regler – ikke minst å sikre god bruk av offentlige penger. Å la private overta kommunale oppgaver uten reell konkurranse kan bli dyrt. Svært dyrt – slik vi dessverre ser her.

Boligene kunne stått ferdig

Hver gang saken har vært oppe har SV fremmet forslag om å bygge på de kommunale tomtene. Dette kunne vært igangsatt nærmest umiddelbart, med ordinær kommunal finansiering. Boligene kunne stått ferdig nå, på godt egnede tomter, til en helt annen kostnad. Men vi ble nedstemt, gang på gang, av flertallet som ville privatisere. På den private OPS-tomta nord for Fjellstrand er man ikke engang i gang med reguleringen, etter to år!

Vi håper flertallet har lært, så vi ikke får mer slik privatisering. Det er i så fall en lærdom som har kostet tid. Og svært mye av Nesodden kommunes penger.

Kommentarer til denne saken